Vi skal turde eksperimentere i søgen efter løsninger på socialt udsattes problemer

Sidste nyt

I går offentliggjorde Rådet for Socialt Udsatte en opsigtsvækkende rapport, der peger på, at socialt udsatte i gennemsnit lever 22 færre år end de øvrige danskere. Gennemsnitsalderen for socialt udsatte er dermed 57 år mod 79 år for danskerne i øvrigt. Ud over at være mere end sørgelige konstateringer råber tallene på konkret handling – og ikke mindst innovation og nytænkning – når det kommer til sociale, som sundhedsmæssige initiativer i forhold til gruppen af socialt udsatte.

De nye høje tal om overdødelighed blandt socialt udsatte vidner om behovet for fleksible og mange facetteret indsatser, dér hvor de socialt udsatte er. projekt UDENFOR mener, at det offentlige skal turde satse på eksperimenterende initiativer for denne målgruppe, hvilke på sigt kan vise sig succesfulde og forankres i systemet.

I projekt UDENFOR bærer vores aktiviteter altid præg af eksperiment i forhold til vores målgruppe – de svageste hjemløse. Det gør de, fordi socialt udsatte oftest har ikke bare én, men en helt palet af psykiske, sociale, misbrugsmæssige og sundhedsmæssige problemstillinger. Dette fordrer, at man altid må arbejde helhedsorienteret med det menneske, man møder ud fra de behov, problemer og ressourcer, den enkelte har. Problemerne, de socialt udsatte har, er sammensatte og komplekse og det må interventionerne derfor også være. Holdbare løsninger fostres bedst på baggrund af erfaringer fra den direkte kontakt til socialt udsatte og der findes derfor ikke objektive kriterier for den bedste løsning og dermed heller ikke blot én på forhånd given metode eller løsning på, for eksempel at bringe overdødeligheden ned blandt socialt udsatte.

I projekt UDENFOR mener vi således, at det er vigtigt at turde arbejde eksperimenterende og udviklingsorienteret. Det er derfor også glædeligt at konstatere, at Sundhedsministeren i går udtalte, at hun gerne ser, at initiativet med socialsygeplejersker, som i dag findes på 5 hospitaler i hovedstaden, forankres på stadig flere hospitaler rundt omkring i Danmark.

projekt Socialsygeplejerske opstod netop som et 2-årigt eksperimenterende projekt i projekt UDENFOR i samarbejde med Bispebjerg Hospital tilbage i 2006 – 2007. Dengang så en gadesygeplejerske ansat i projekt UDENFOR behovet for, at der blev sat anderledes ind overfor stofmisbrugere, som ofte blev udskrevet fra hospitalet, før de var færdigbehandlet, bl.a. på grund af, at sundhedspersonalet ikke var vant til at håndtere denne patientgruppe.

Når vi ved, at social viden ikke er rationel og entydig, men derimod kontekstuel og dynamisk, må vi i organisationer, der arbejder med mennesker med sammensatte og komplekse problemer, hele tiden turde tænke anderledes og eksperimenterende og derigennem medvirke til at udvikle og beskrive metoder, der kan bidrage til at kvalificere indsatsen for målgruppen på det sociale – og sundhedsmæssige område.

projekt UDENFOR håber derfor også, at regeringen, og i særdeleshed Sundhedsministeren og Social- og Integrationsministeren, vil have blik for, at løsninger på komplekse og sammensatte problemstillinger, skal findes i tilgange, der har øje for, hvad der virker, for hvem, hvornår og i hvilken sammenhæng.

Relaterede nyheder