Vi skal vel stadig tale sammen? Nyt indlæg om samfundets digitalisering og konsekvenserne for udsatte borgere

Presse ,Sidste nyt

Nu kan du på Informations hjemmeside læse et  længere indlæg om, hvordan vi i projekt UDENFOR ser og arbejder med de kolossale udfordringer, der opstår i et samfund, som bliver stadig mere digitaliseret.
I indlægget graver vi et spadestik dybere og forsøger at beskrive, hvordan samfundets syn på den enkelte borger i disse år ændrer sig.

Her er et lille uddrag fra teksten:

“Stort set alle sociale problemer skal løses i beskæftigelsessammenhæng ud fra en overbevisning om, at har man arbejde, så får man ikke problemer, eller også kan man selv løse dem. Denne udvikling er tæt forbundet med en tiltagende individualisering overalt i samfundet.
Baggrunden herfor er et rationalistisk menneskesyn, hvor det voksne individ betragtes som en autonom enhed, der i stort set alle forhold og på egen hånd kan træffe rationelle, velovervejede og kompetente beslutninger.
Man vælger selv sine roller, realiserer sine ønsker og ambitioner, er udviklingsparat, og man handler initiativrigt, fleksibelt og selvansvarligt. I det senmoderne samfund er borgeren et kompetent subjekt, der træffer egne valg.”

Problemet ved denne udvikling er, at den risikerer at marginalisere den relativt store gruppe medborgere, der ikke har ressourcer til at indordne sig under de nye krav, som samfundet stiller.
Der er stor risiko for, at den igangværende digitalisering af al kommunikation mellem det offentlige og den enkelte medfører en yderligere marginalisering af allerede udsatte borgere.

Indlægget er forfattet af Jane Laustsen, der er uddannelsesansvarlig i projekt UDENFOR, samt af gadeplansmedarbejder i projekt UDENFOR Tabita Nyberg Petersen.

Du kan læse indlægget her – og hvis du lyster, kan du give dit besyv med i den livlige debat, der for tiden foregår i kommentarsporet under artiklen.

God læselyst.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element