Vigtigt bidrag til debatten om kvinders særlige udsathed

Sidste nyt

Den 14. december 2016, inviterede Rådet for Socialt Udsatte til en konference om kvinders udsathed. Konferencen varmede op til Rådets udgivelse, Kvinder i social udsathed, som blev publiceret den 15. december 2016.

Projekt UDENFOR var repræsenteret ved konference som satte fokus på kvinders udsathed og forskelle i mænds og kvinders udsathed. Deltagerne på konferencen debatterede kønsneutralitet i sociale indsatser, og det som både professionelle og brugere oplevede som en kønsblindhed fra myndigheders side.

Paradokser og pointer
Selvom kvinderne er gode til at søge hjælp og til at udtrykke deres behov, så har de svært ved at få den rette støtte.  Kvinderne føler sig overset af myndighederne, og oplever ikke at blive mødt med forståelse i det sociale system.

En vigtig pointe var, at man i de sociale indsatser gennemgående er fokuseret på de traditionelle forventninger til mænd og kvinder. Dette ses også i de beskæftigelses- og socialpolitiske reformer, der udformes i dag. Blandt andet er der ikke fokus på kvinders særlige behov i beskæftigelsesindsatser. Det blev debatteret på konferencen, at uligheden til stadighed er eksisterende i Danmark – og i særdeleshed blandt kønnene – uden at vi tør italesætte det som ulighed.

En anden vigtig pointe fra konferencen, er at vi skal turde italesætte behovet for kønsspecifikke indsatser, og at vi skal øve os i at forstå køn som flere konstellationer end blot mand og kvinde.

Kvinder er særligt udsatte
På konferencen var der oplæg fra flere relevante aktører på området, og der var en høj deltagelse af socialt udsatte kvinder, der alle bidrog til at gøre debatten nuanceret og reel.

Vi takker for en spændende konference, der satte fokus, på noget af det som projekt UDENFOR gerne vil have på den politiske dagsorden, nemlig kvindernes særlige udsathed på gaden og i de eksisterende tilbud til hjemløse.

…og så anbefaler vi at du downloader rapporten Kvinder i social udsathed, hvis du er interesseret i mere information om udsatte kvinders oplevelser og erfaringer.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element