Om vores arbejde

Ekskluderende Design – social eksklusion I byens rum

Dark-design-690x460

Projekt Udenfor er samarbejdspartner i forskningsprojektet ’Ekskluderende Design: Social eksklusion i Byens Rum’, der skal undersøge den sociale eksklusion, som finder sted gennem en kombination af design og jura i byers offentlige rum i Danmark.

Projekt Udenfor skal bidrage til projektet med erfaringer fra det daglige arbejde på gaden, hvor vi de senere år har set en stigende tendens til arkitektur, design og lovgivning, der har til formål at afvise hjemløse borgere.

Undersøgelsen, der ledes af Professor Ole B. Jensen fra Aalborg Univsersitet, og som er støttet af Veluxfonden, rejser bl.a. disse spørgsmål:

  • Hvordan skabes social eksklusion via design af byrum og artefakkter?
  • Hvor udbredt er eksklusion og kriminalisering?
  • Hvordan opleves det at være genstand for ekskluderende design og kriminalisering?

Udover, at projektet skal skabe et overblik over Fjendtlig arkitekturs udbredelse og konsekvenser for hjemløse borgere i Danmark, skal processen munde ud i værktøjer til dialogskabelse mellem hjemløse, NGO’er, kommuner, ejendomsbesiddere og myndigheder.

Du kan læse mere om forskningsprojektet på Veluxfondens hjemmeside