Om vores arbejde

Gadeplansarbejde

IMG_5956bw-web

I dagens, aftenens og nattens timer er Projekt Udenfor på gaden i København. Vi observerer byen og stiller os til rådighed overfor de dårligst stillede hjemløse borgere. Gadeplansindsatsen er rettet mod hjemløse gadesovere, der ikke får den hjælp, de har behov for, i de etablerede offentlige systemer.

 

Opsøgende gadeplansarbejde

Det er som udgangspunkt os, der kommer til borgerne på gaden og ikke omvendt. Vi opsøger mennesker i det offentlige rum, som er i en situation, der giver anledning til bekymring, arbejder på at skabe kontakt og afklare deres hjælpebehov. Vi møder gadesoverne i deres vante omgivelser, med respekt for deres rutiner og under de forhold, der er mest givende for en god kontakt med den enkelte.

I Projekt Udenfor har vi respekt for det enkelte menneskes ret til at vælge livsform, og vi gør os ikke til dommere over, hvordan det gode liv ser ud. Men vi mener, at der er måder at leve på, som ikke er værdige, og som kræver, at vi eller andre forholder sig til de betingelser, der leves under.
Om vores arbejde
nytgadeplanpic
Sasha går

Udgående gadeplansarbejde

Mange af de mennesker, vi møder på gaden, har utallige eksempler på svigt med i bagagen, og derfor kræver det ofte langmodighed at få lov til at yde den rette hjælp. Vi arbejder på at opbygge en tillid, der betyder, at borgerne er trygge ved at give udtryk for egne ønsker for fremtiden – nær eller fjern. Det kan være ønsket om at få et telt, en sovepose eller et måltid mad. Det kan være ønsket om at komme i kontakt med et familiemedlem eller en bekendt. Det kan være ønsket om at komme til en tandlæge, at komme indenfor og sove, at komme i bolig, at finde et job eller at komme tilbage til et eventuelt andet hjemland.

Vi bygger bro til relevante hjælpeforanstaltninger for den enkelte, samarbejder med andre civilsamfundsorganisationer, herberger, kommuner og sundhedssystemet, og vi er ofte bindeleddet, når forskellige systemer skal tale sammen.

 

Vi ser os som gæster på gaden og respekterer, hvis borgerne vi opsøger, ikke ønsker at tale med os eller på anden måde afviser os. Får vi et nej tak, kommer vi igen en anden dag, og vi vurderer nøje, hvor vi helst tager en ny kontakt, og om der er ro og lydhørhed til at kunne tale sammen.
Om vores arbejde
relation

Gadeplansindsatsen i Projekt Udenfor går altid hånd i hånd med organisationens arbejde for at indsamle og formidle viden om hjemløshed.

Desuden supplerer vi jævnligt den opsøgende indsats overfor isolerede hjemløse gadesovere med mere eksperimenterende tidsbegrænsede projekter. Gennem projekterne afhjælper og undersøger vi behov og forhold for andre grupper af hjemløse, som af den ene eller anden grund ikke kan eller vil modtage en relevant hjælp. Du kan læse mere om vores projekter under fanen “Om vores arbejde”.

 

Er du bekymret for en borger, eller har du af andre grunde behov for at komme i kontakt med en gadeplansmedarbejder, kan du finde kontaktoplysninger under ‘kontakt’ øverst på siden.