Om os

Projekt Udenfors vedtægter

Ændrede vedtægter

for

Fonden Projekt Udenfor

 

§1

Fondens navn er Fonden Projekt Udenfor

Fondens hjemsted er Københavns Kommune

 

§2

Fondens formål er at arbejde for at forbedre forholdene for samfundets absolut udstødte ved

  • at afdække og dokumentere udstødende faktorer i samfundet for derigennem om muligt at forhindre yderligere udstødelse.
  • at formidle viden om udstødende faktorer, om måder at forhindre udstødelse og måder til at forbedre forholdene for de personer, der allerede er udstødte.
  • gennem praktisk arbejde direkte at søge at forbedre forholdene for de personer, der allerede er udstødte.

Aktiviteterne i Projekt Udenfor skal afspejle, at udstødelse altid omfatter en flerhed af faglige indfaldsvinkler og projektets medarbejdere skal være i stand til at tilgodese dette såvel gennem praktisk socialt arbejde som ved forskning og undervisning.
Projektets aktiviteter skal altid have præg af eksperiment og det skal således aldrig være projektets opgave at udføre varigt og etableret socialt arbejde.

Fondens formål er almengyldigt/velgørende.

Læs mere

De fulde vedtægter for Fonden Projekt Udenfor kan downloades her.