Viden om…

Gadesovere

IMG_0009(2)

Gadesovere er mennesker i hjemløshed, der lever og overnatter på gaden. Selv i årets koldeste måneder sover de udenfor eller søger læ i trappeopgange, parkeringskældre, under broer eller i et telt i en skov.

Ifølge den seneste nationale kortlægning udgør hjemløse gadesovere 9 procent af den samlede hjemløshed i Danmark. Det svarer til, at omkring én ud af 10 hjemløse borgere sover på gaden.

 

En særlig sårbar hjemløshedssituation

Gadesovere kæmper ofte med tunge og komplekse problemer, der rækker langt ud over hjemløsheden selv. I den seneste nationale kortlægning har hele 69 procent af gadesoverne en psykisk sygdom. Dertil kommer, at 35 og 47 procent kæmper med henholdsvis et farligt forbrug af stoffer og alkohol.

Gadesoverne er afhængige af offentlige steder og faciliteter, hvor de kan få opfyldt basale behov som adgang til rent drikkevand og et toilet, oplade deres telefon, smide skoene og få varme. Kirker, biblioteker, offentlige toiletter og caféer er vigtige opholdssteder i hverdagen for mange gadesovere. Ændrede åbningstider, begrænset adgang med sundhedskort, betalingstoiletter og selve indretningen af det offentlige rum har derfor stor indflydelse på de forhold, som hjemløse gadesovere lever under.

Gadesovere, særligt de, der lægger sig til at sove alene, er i risiko for at blive udsat for overfald og chikane. I Projekt Udenfor kender vi til personer, der af samme årsag vælger at holde sig vågen om natten eller at sidde op og sove. Det er vilkår, der tilsammen med kulde, dårlige liggepositioner og en afbrudt søvn kan forværre gadesovernes helbredssituation.

Dertil kommer, at uregistrerede hjemløse migranter ikke har ret til hjælp efter den danske servicelov eller gratis sundhedsbehandling. En rapport fra Rådet for Socialt Udsatte viser, at ubehandlet sygdom og kroniske smerter fører til yderligere social og psykisk deroute, som er med til at fastlåse hjemløse, sårbare migranter på gaden i København.

‘Gadesover’ betegner den hjemløsheds-situation, hvor en person overnatter på gaden, i trappeopgange, i et skur, telt eller lignende. Den seneste nationale kortlægning viser, at 535 mennesker var gadesovere i uge 6 i 2022.
VIVE 2022
AS3
shIMG_0730

De absolut udstødte

I Projekt Udenfor arbejder vi med en gruppe af gadesovere, som kæmper med alvorlig psykisk sygdom, og som lever socialt isolerede på gaden. Som resultat af de barske vilkår på gaden har de ofte fysiske lidelser og skavanker. De har ingen eller ringe kontakt til det offentlige sikkerhedsnet og modtager ikke den sociale eller sundhedsmæssige hjælp, som de har behov for og ret til. Det er dem, vi betegner som ’de absolut udstødte’. Vi betegner dem som ’de absolut udstødte’, fordi de står uden for samfundet.

De hjemløse gadesovere, vi hver dag arbejder med, har det ofte så psykisk dårligt, at de sjældent er i stand til at benytte sig af herberger, natcaféer, væresteder og andre sociale tilbud. Det er også ofte tilfældet, at de ikke selv opsøger hjælp, og de kan samtidig virke kontaktafvisende i deres adfærd, hvis de bliver den tilbudt. I Projekt Udenfors erfaring skyldes den kontaktafvisende adfærd blandt andet gentagende og alvorlige svigt i familie og netværk såvel som fra det sociale system, der skulle have hjulpet dem tidligere. Dertil kommer, at social isolation for mange har præget hverdagen i op til flere år.

En væsentlig udstødende faktor er, at velfærdssamfundet er indrettet på måder, der gør det svært for sårbare gadesovere at modtage hjælp. Det handler blandt andet om krav om en bestemt adfærd for at modtage hjælpen, at de selv skal opsøge den, og at de skal passe ind i de rammer for hjælpen, der er sat op. Samtidig har de hjemløse gadesovere, vi arbejder med, så komplekse problemer, at de har behov for en mere fleksibel og omfattende hjælp, end den der tilbydes fra samfundets side.

Udenlandske Hjemløse i København

Fakta

  • At være gadesover betegner den hjemløshedssituation, hvor en person sover udenfor – på gaden, i parker, trappeopgange, parkeringskældre, legehuse, skure, telte og lignende.
  • Den seneste nationale kortlægning viser, at 535 mennesker var gadesovere i uge 6 i 2022.
  • Omkring halvdelen af alle gadesovere på landsplan findes i Region Hovedstaden.
  • 51 pct. af hjemløse gadesovere har været hjemløse i mere end 2 år.
  • De fleste gadesovere er midaldrende og ældre.
  • Ifølge den seneste kortlægning sover 115 hjemløse, uregistrerede migranter på gaden i Danmark.
  • Det tal er opgjort særskilt fra det overordnede hjemløsetal.
  • Uregistrerede migranter har kun adgang til akut sundhedshjælp i Danmark.

 

Vil du vide mere?

Projekt Udenfor arbejder for at forbedre forholdene for samfundets absolut udstødte. Det gør vi gennem direkte opsøgende gadeplansarbejde og gennem indsamling og formidling af viden om hjemløshed, som skal medvirke til at mindske de faktorer i vores samfund, der udstøder mennesker til et liv på gaden.

Projekt Udenfor har i mere end 20 år arbejdet med mennesker, der lever på gaden og har stået bag en række eksperimenterende projekter, rapporter og erfaringsopsamlinger . Du kan læse om tidligere projekter her. I menuen øverst til højre, kan du finde viden om vores nuværende projekter. Vores udgivelser finder du her.

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.