Projekter

Projekt LGBT+ Hjemløshed

1380x920, LGBT

Projekt Udenfor har i maj 2023 startet et 3-årigt projekt med fokus på LGBT+ personer i hjemløshed. Projektet stiller sig på skuldrene af vores ét-årige pilotprojekt, der blev afsluttet i september 2022.

Ved at skabe et trygt og inkluderende tilbud for målgruppen i København og udvikle undervisningsmateriale til fagpersoner på hjemløsetilbud i hele landet, skal det 3-årige projekt være med til at forbedre hjælpen til LGBT+ personer i Danmark.

 

BAGGRUND

International forskning peger på, at LGBTQIA+ personer er stærkt overrepræsenterede i hjemløsestatistikkerne, og med pilotprojektets rapport ”Fremmedgjort – En kvalitativ undersøgelse af LGBT+ personers erfaringer med hjemløshed” tog vi et af de første spadestik til at få skabt et kvalitativt vidensgrundlag om målgruppen i en dansk kontekst.

Rapporten viste, at hjemløse LGBT+ personer udstødes i familien og det omgivende samfund, og det har alvorlige konsekvenser for deres selvbillede og psykiske helbred. Både før hjemløsheden indtræffer, og mens de lever i den. Dertil har de vanskeligt ved at få adgang til den hjælp, de har brug for.

I rapporten beskriver flere hjemløse LGBT+ personer at føle sig misforstået og afvist i mødet med systemet. Kombineret med oplevelser med homo- og transfobisk vold og tilråb, både på gaden og i hjemløsemiljøerne, afholder det nogle af dem fra at opsøge hjælp. Dem der opsøger hjælpen, og fx flytter på herberg, beskriver i flere tilfælde, hvordan ubehag eller decideret utryghed ledsager dem her.

”Jeg ville ønske, at der havde været et sted, hvor man kunne gå hen og være. Hvor man vidste, at der var trygt. Et queer-sted, hvor der var nogen, som godt kunne forstå, at man måske ikke selv vidste, om man var en kvinde eller en mand.”
Fra rapporten “Fremmedgjort”
LGBT, vidensside - 1

PROJEKT LGBT+ HJEMLØSHED

Med midler fra VELUX FONDEN er der nu søsat et 3-årigt projekt, der skal danne grundlaget for, at vi i Danmark kan tilbyde en bedre hjælp til LGBT+ personer i hjemløshed. Projektet består af tre dele:

  • En opsøgende og relationsskabende gadeplansindsats med fokus på mennesker i hjemløshed, der bryder med normer for køn og seksualitet.
  • Tilbud om undervisning og udarbejdelse af undervisningsmateriale til eksisterende tilbud og institutioner med henblik på at udbrede viden om målgruppens særlige udfordringer og på at opkvalificere arbejdet i eksisterende hjemløse- og andre sociale tilbud.
  • Etablering af et trygt og inkluderende tilbud for målgruppen. Udsigterne for åbning af tilbuddet er maj 2024.

Projekt LGBT+ Hjemløshed er lokaliseret i København, hvor den opsøgende gadeplansindsats vil finde sted, ligesom det nye tilbud også vil være placeret her. Projektets medarbejdere vil dog også besøge tilbud og personer i målgruppen i hele landet.

 

KONTAKT

Har du brug for at tale med en fagperson med LGBT+ kompetencer?

Så kan du kontakte gadeplansmedarbejder Frey på 92 92 05 47, fso@udenfor.dk eller Yasmin på 5 354 48 82, ydb@udenfor.dk

 

       

Projekt LGBT+ Hjemløshed er støttet af VELUX FONDEN