Projekter

Transitprogrammet

foto3

Hjemløse migranter adskiller sig fra gruppen af hjemløse danske borgere, hvad angår juridisk status og dermed adgang til hjælp fra det offentlige. Ofte lever de et fastlåst og kaotisk liv på gaden i højrisiko for med tiden at blive så dårlige, at de ikke formår at tage vare på sig selv.

Projekt Udenfor indgår i et samarbejde med Københavns Kommune og andre aktører på hjemløseområdet om et ”Transitprogram”, som tilbyder hjælp og støtte til hjemløse migranter.

Vi bidrager til Transitprogrammet med en opsøgende og skadesreducerende indsats overfor de dårligst stillede udenlandske hjemløse; det vil sige de migranter, som bor og lever på gaden, og som udover hjemløshed kæmper med bl.a. psykiske lidelser, social isolation og et livsfarligt forbrug af rusmidler – ofte alle dele på en gang.

Som altid i Projekt Udenfors arbejde tager vi udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker om forandring. Indsatsen afhænger af den konkrete situation og det menneske, vi står overfor og hjælpen, vi yder, kan indebære mad fra Den Mobile Café, tildeling af et skab til opbevaring af ejendele, tilvejebringelse af pas og ID, sundhedsfaglig støtte, brobygning, omsorg og evt. hjælp til ‘en god hjemrejse’.

I Projekt Udenfor har vi i en årrække været vidne til de alvorlige konsekvenser, det barske liv på gaden har for hjemløse migranter, som i forvejen lider af tunge sociale, psykiske og fysiske problemer.
Om vores arbejde
Billede1

Den gode hjemrejse

I Projekt Udenfor arbejder med en række principper for ‘den gode hjemrejse’. I de tilfælde, hvor en bedre tilværelse kan tegne sig i hjemlandet, arrangerer vi sammen med borgeren, såfremt borgeren ønsker det, en rejse til hjemlandet. Fra mange års erfaringer ved vi, at en vellykket hjemrejse kræver motivation, skadesreducerende forberedelse og en god og tryg modtagelse i hjemlandet. Vi er med hele vejen.

”Den gode hjemrejse” handler med andre ord ikke alene om at hjælpe hjemløse migranter til deres hjemland, men at hjælpe dem ud af hjemløshed og væk fra den fastlåste situation på gaden i København.