Viden om…

Hjemløse unge

FullSizeRender (6)

Ungdomshjemløsheden steg markant fra 2009 til 2019. Fra 2019 til 2022 er den dog faldet med 17 procent.

En stor andel af de hjemløse unge har været anbragte som børn, og mange kæmper både med psykiske lidelser og et højt brug af stoffer. Hertil kommer, at flere unge i hjemløshed oplever økonomiske vanskeligheder, der stiller dem i en udsat position på et boligmarked med færre og færre betalelige boliger.

Årsager til ungdomshjemløshed

Ligesom andre mennesker i hjemløshed kæmper gruppen af hjemløse unge ofte med flere sociale problemer på samme tid.

VIVEs kortlægning af hjemløshed fra 2022 viser, at de hyppigst angivne årsager til hjemløshed i ungdommen er psykisk sygdom, stofbrug, økonomiske vanskeligheder, mangel på egnet bolig og et opslidt netværk blandt familie og venner, som man ikke længere kan bo hos.

Derudover er en række strukturelle faktorer og velfærdssystemets indretning også medvirkende til den stigende ungdomshjemløshed.

Manglen på betalelige boliger i kombination med unge, der står i en sværere økonomisk situation, kan ekskludere unge mennesker fra boligmarkedet. Velfærdsydelsen til unge under 30 år uden uddannelse er eksempelvis blevet væsentlig lavere siden Kontanthjælpsreformen i 2014.

Social arv og omsorgssvigt i barn- og ungdommen er også faktorer, der sætter unge i højrisiko for at opleve hjemløshed. Næsten hver tiende anbragte ung oplever perioder med hjemløshed i alderen mellem 18 og 24 år. Det gælder for blot 1 ud af 200 unge, der ikke har været anbragt i deres barndom.

 

Brudte vingeslag og vingeskudte fugle der styrter ned i byen hvor man smager på sult, skam og skuffelser
Fra digtsamlingen FIASKO.
IMG_5
Illustration: Gordon Jensen. Fra rapporten “Ung og UDENFOR”
IMG_2
Illustration: Gordon Jensen. Fra rapporten “Ung og UDENFOR”

Hjemløshedssituation

Unge mennesker i hjemløshed starter ofte ud som ’sofasovere’. Med ejendele pakket i en taske overnatter de tilfældigt eller midlertidigt hos venner og familie. Andelen af sofasovere blandt unge i hjemløshed er generelt højere end blandt andre aldersgrupper. Men det kan være tærende for relationen og med tiden, hvis netværket bliver slidt op, vil nogle hjemløse unge ende på et herberg og andre på gaden.

Tal fra Danmarks Statistik fra 2019 viser, at flere hjemløse unge bor på herberger eller forsorgshjem end tidligere. Ligeledes konkludere en rapport fra tænketanken Kraka, at unge mennesker mellem 18-29 år udgør næsten 30 pct. af alle herbergsbrugere i 2019. Andelen af unge, der sover på gaden, er stadigvæk forholdsvis lille.

I Projekt Udenfors arbejde møder vi de unge gadesovere. Mange af dem har en konstant oplevelse af at være uønskede – i familien og i samfundet. I kombination med gentagende svigt, er det langt hen ad vejen netop det, der fastholder dem i en position som socialt udstødte.

De godt 1600 unge, der i dag lever i hjemløshed, er i fare for en tidlig social deroute til et liv uden for fællesskabet, hvis ikke den rette hjælp bliver givet i tide.

fevent

Fakta

  • Fra 2009 til 2019 steg ungdomshjemløsheden med 71 procent. Det viser kortlægninger af hjemløsheden i Danmark fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Fra 2019 til 2022 er den faldet med 17 procent.
  • Godt en tredjedel af alle borgere i hjemløshed er unge mellem 18 og 29 år.
  • I 2019 blev der for første gang registreret et fald i ungdomshjemløsheden. Det er faldet yderligere i 2022.
  • I 2019 var tallet 1928, hvor det i 2022 er 1586.
  • Hver tiende ung, der har været anbragt i barndommen, oplever hjemløshed i deres ungdomsår.
  • Overdødeligheden blandt unge i hjemløshed er stor.
  • En registerundersøgelse fra 2020 viser, at dødeligheden er mellem 14 og 20 gange højere blandt unge i hjemløshed end blandt øvrige unge.
Vi havde helt glemt at tage højde for mit vanvid. Og stilheden. Her er så stille. Vakuumstille. Vinterstille. Vanvidsstille.
Fra digtsamlingen FIASKO.

Vil du vide mere?

Fra 2014 til 2017 drev Projekt Udenfor et projekt målrettet hjemløse unge på gaden. Erfaringerne fra Ungeprojektet er samlet i rapporten ’Ung og udenfor’, som du kan finde her.

Af nyere dato udgav VIVE i 2020 en rapport om unges forløb før og under hjemløshed, der bl.a. viser, at cirka hver tredje ung i hjemløshed har haft en anbringelse i barndommen. Du kan tilgå rapporten ‘Hjemløshed i Ungdommen‘ her.

I 2021 udkom rapporten ‘Unges erfaringer med hjemløshed’ i forbindelse med Hjem til Alle alliancens kampagne #StopHjemløshed. I rapporten deler 16 unge mennesker deres erfaringer og peger på barrierer og muligheder for at stoppe hjemløshed.

International forskning fra USA og Canada viser, at unge med LGBT+ baggrund er i høj risiko for at opleve hjemløshed. Du kan blandt andet finde viden på det canadiske observatorium for hjemløshed her.

Projekt Udenfor er en del af Hjem Til Alle alliancen – en alliance af aktører, der er gået sammen for at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. Hjem til Alle alliancen udvikler ny viden om hjemløshed og advokerer blandt andet for en ’Housing First’ model. Du kan læse mere om alliancens arbejde her.

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.