Om os

Projekt Udenfors historie

projekt-udenfor-web-ekstra sider3

Projekt Udenfor sætter ind dér, hvor det offentlige sociale sikkerhedsnet ikke er finmasket nok. Det har været grundideologien bag vores arbejde, siden organisationen blev grundlagt i 1996.

Dr. med. Preben Brandt, som forinden havde været ansat som Socialoverlæge på Københavns Kommunes store, gamle hjemløseinstitution Sundholm, havde i flere år udført opsøgende arbejde på gaden uden for sin arbejdstid. På natlige vandringer og sene aftenture opsøgte han mennesker, der var hjemløse – særligt de, der kæmpede med svær psykisk sygdom. Han lyttede og forholdt sig til dem, gav dem omsorg, tilbød hjælp og nedskrev systematisk sine erfaringer.

”Lige så langt tilbage i tiden, hvor der er beretninger om det sociale liv mellem mennesker, har der været fortællinger om mennesker, der udstødes af fællesskabet og må leve isoleret for sig selv …
Preben-Brandt-tænksom
Projekt Udenfor

Preben Brandt ville gøre noget ved den lidelse og uret, som han fandt blandt hjemløse borgere, der var overladt til sig selv på gaden i Danmark. Han ville afhjælpe lidelsen hos det enkelte individ, og han ville skabe forandring i samfundet. Hos socialarbejderen Torben Pilely, der også forsøgte sig med opsøgende gadeplansarbejde i sin fritid, fandt Preben Brandt omsider en allieret. Sammen startede de organisationen, som de kaldte Posefolksprojektet, og som senere skulle blive kendt som Projekt Udenfor.

I 1998 overgik Projekt Udenfor fra at være en privatejet virksomhed til at blive en selvejende institution (en ikke-erhvervsdrivende fond). Ved samme lejlighed blev et stiftende og konstituerende bestyrelsesmøde afholdt, hvor organisationens vedtægter, herunder fondens formål, blev nedfældet.

Lige siden har vi i Projekt Udenfor arbejdet med og for samfundets absolut udstødte. Gennem gadeplansarbejde, dokumentation og formidling af viden samt ved at føre en kritisk debat forsøger vi at skabe forandring for hjemløse borgere, der lever en forpint og isoleret tilværelse på gaden, og som ikke får den hjælp, som de har behov for og ret til i og af det offentlige hjælpesystem.

…Disse isolerede mennesker, deres liv og deres skæbner har givet anledning til oprettelsen af organisationen Projekt Udenfor.”
Fra bogen ‘Mødet med det hjemløse menneske’ af Preben Brandt (2016)

Opgaven består

Samfundet bevæger sig, og det samme gør de mennesker, der udstødes til et liv på gaden. Det betyder også, at Projekt Udenfors målgruppe lige så stille forskyder sig. Organisationen skal kunne tilpasse sig de ændringer, som vi ser i gadehjemløsheden, hvilket har været et opmærksomhedspunkt fra begyndelsen. Vi holder derfor øje med gaden og den førte politik med betydning for området; vi gør opmærksom på bekymrende tendenser og relevante erfaringer, der gøres rundt omkring i Danmark og i resten af Europa; og vi ser muligheder, når byen ændrer sig. Vores opgave består i en verden i forandring, og det værdisæt, som blev udviklet i tiden op til og fastlagt i forbindelse med organisationens grundlæggelse, fungerer i dag som en tydelig styrepind i vores arbejde.

 

Internationalt udsyn

Projekt Udenfors gadeplansarbejde udspiller sig på gaden i og omkring København, men vores vidensarbejde, debatskabende aktiviteter og engagement i faglige netværk har et bredere sigte. I dag er vi eksempelvis repræsenteret i flere nationale råd samt internationale netværk og projekter. Her kæmper vi især for at skabe opmærksomhed på og bedre forhold for vores målgruppe. Du kan læse mere om vores internationale arbejde her.