Om vores arbejde

Det vi gør

131212UdlHjemloesUDV31398web-bw

I Projekt Udenfor arbejder vi for at forbedre forholdene for samfundets absolut udstødte. Det gør vi ved at kombinere opsøgende gadeplansarbejde med indsamling og formidling af viden om hjemløshed.

 

Gadeplansarbejde

Gadeplansarbejdet er rettet mod hjemløse borgere, som

  • lever og overnatter på gaden.
  • kæmper med flere og svære sociale, psykiske og/eller somatiske problemer.
  • ikke modtager den hjælp eller behandling, de har behov for, burde få eller har ret til.
  • lever overladt til sig selv i samfundet og kæmper med social isolation, ensomhed og frygten for chikane og overfald.
  • har begrænsede muligheder for at stille basale behov som vand, føde, varme og søvn.

Gennem skadesreduktion og omsorg arbejder vi på at løfte livskvaliteten for den enkelte – altid med respekt for personens egne tanker om det gode liv.

Her kan du læse mere om Projekt Udenfors gadeplansindsats og om vores målgruppe

 

Videns- og formidlingsarbejde

Videns og formidlingsarbejdet henvender sig især til:

  • fagfolk og studerende, som vi ønsker at inspirere og dele viden med
  • beslutningstagere, som det er vores pligt at informere og kommentere
  • den brede befolkning, som vi vil oplyse og få til at forholde sig til hjemløshed og udstødelse.

Gennem dokumentation og oplysning, vidensindspark og metodeudvikling samt en erfaringsbaseret samfundsdebat og -kritik arbejder vi på at gøre opmærksom på gruppen af særligt sårbare gadesovere, insistere på deres ret til et godt og værdigt liv og at gøre op med de strukturelle og sociale faktorer, der udstøder mennesker til hjemløshed.

Her kan du læse mere om Projekt Udenfors vidensindsats

Projekt Udenfor opsøger, hjælper og gør opmærksom på dårligt stillede hjemløse borgere.
Om vores arbejde
DMC s:H

Den Mobile Café

Som et vigtigt og fast supplement til det professionelle, opsøgende gadeplansarbejde, driver Projekt Udenfor Den Mobile Café. Her serverer en gruppe af frivillige dagligt et måltid mad til gadens folk.

Du kan læse mere om Den Mobile Café her.

 

Eksperimenterende projekter

Derudover udvikler og igangsætter organisationen løbende eksperimenterende og tidsbegrænsede projekter, der tager udgangspunkt i aktuelle problematikker på hjemløseområdet. Projekt Udenfors opgave er ikke, og må aldrig blive, at udføre varigt og etableret socialt arbejde. Derimod arbejder vi bevidst med at gå foran og afprøve nye initiativer, som efterfølgende kan overtages og drives af andre aktører.

Du kan læse om vores nuværende projekter i drop-down-menuen ”om vores arbejde” og du kan læse om erfaringerne fra vores tidligere projekter her.

 

 

Internationalt arbejde

I forlængelse af Projekt Udenfors arbejde på både gade- og formidlingsplan er vi internationalt engagerede og bidrager aktivt i tværeuropæiske netværk, erfaringsudvekslingsfora og lobbyarbejde, der har til formål at stoppe hjemløshed på europæisk niveau. Du kan læse mere om vores internationale arbejde her.

Projekt Udenfors aktiviteter skal altid bære præg af eksperiment og det skal således aldrig være organisationens opgave at udføre varigt og etableret socialt arbejde.
Fra Projekt Udenfors vedtægter