Om vores arbejde

Internationalt arbejde

IMG_5958bw-web

Som et led i Projekt Udenfors arbejde for at forhindre udstødelse til hjemløshed og sikre bedre forhold for mennesker, som allerede er udstødte, er organisationen engageret i flere internationale aktiviteter. Vores internationale arbejde har dels til formål at udveksle erfaringer, metoder og viden på tværs af landegrænser og dels at søge politisk indflydelse på europæisk niveau.

Det anslås at 700.000 borgere i Europa lever i hjemløshed.
FEANTSA og Foundation Abbé Pierre
080720Udenfor15104web

Danmarks repræsentant i FEANTSA

Projekt Udenfors direktør Bo Heide-Jochimsen blev den 4. juni 2020 udpeget som Danmarks repræsentant i perioden 2020 – 2022 i FEANTSA. Bo er for samme periode valgt til bestyrelsen.

FEANTSA har over 130 medlemsorganisationer fra 30 lande og er en central aktør, når det kommer til at gå i dialog med og lægge pres på beslutningstagere på nationalt og europæisk niveau. FEANTSA udgør samtidig en vigtig platform for vidensdeling, samarbejde og udbredelse af aktuel forskning i hjemløshed på tværs af medlemslandene.

Som medlemsorganisation med repræsentantskab vil Projekt Udenfor bidrage med erfaringer fra mange års arbejde med særligt sårbare hjemløse gadesovere i Danmark. Vi vil især have fokus på skæringsfeltet mellem migration og hjemløshed og på de særligt udsatte EU-borgere, som rejser mellem europæiske lande og lever på gaden uden at få den hjælp, de har brug for og ret til – blandt andet på grund af en diskriminerende lovgivning. Du kan læse mere om forholdene for hjemløse migranter i Danmark her.

FEANTSA er “Den Europæiske Sammenslutning af Nationale Hjemløseorganisationer, som arbejder sammen for at bekæmpe hjemløshed i Europa”.
Viden om
203156116_4178617942227600_5311053286724226505_n
19Internationalt

Projekt Udenfor er aktiv i tre Erasmus+ projekter

 

Women and Homelessness
Hjemløsestatistikker har traditionelt båret præg af en overrepræsentation af mænd. Det betyder, at flere tilbud ikke har haft øje for hjemløse kvinders kønsspecifikke behov eller for deres særlige veje ind i – og ud af – hjemløshed.

Derfor er forskellige organisationer på tværs af Europa gået sammen i Erasmus+ projektet “Women and Homelessness”, der skal understøtte international udveksling af erfaringer og faglighed, og som har til formål at gøre hjemløsetilbud mere lydhøre overfor kvinders behov.

 

’Psychologically Informed Environments’ and ’Trauma Informed Care’
Mennesker i hjemløshed fortæller ofte om former for psykisk og socialt traumatiske oplevelser i løbet af deres liv. Det kan fx være omsorgssvigt i den tidlige barndom eller demoraliserende oplevelser senere i livet. Faktisk kan hjemløshed være en traumatisk oplevelse i sig selv.

Projekt Udenfor er partner i Erasmus+ projektet “European Best Practices in Psychologically Informed Environments and Trauma Informed Care“. Gennem undervisning og dialog skal projektet skabe en bedre forståelse for traumers betydning for personer i hjemløshed og bedre forudsætninger for at indarbejde ”trauma informed care (TIC)” i arbejdet med hjemløse gadesovere.

De deltagende organisationer er alle medlemmer af den europæiske paraplyorganisation SMES-Europa (Mental Heath and Social Exclusion), som arbejder for at forbedre fysiske, mentale og sociale forhold for hjemløse og socialt udstødte på tværs af Europa.

 

HOOD – Homeless’s open dialogue

Mennesker i hjemløshed kan opleve at miste magten over sit eget liv: over bolig, tid, fremtid og mulighed for selv at vælge, hvilken retning, livet skal gå.

Nogle gange forstærker sociale tilbud og projekter, der har til formål at støtte mennesker i hjemløshed, denne mangel på magt ved at fremlægge prædefinerede eller standardiserede løsninger, som ikke er tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

I Erasmus+ projektet ’HOOD – Homeless’s open dialogue’ tilpasser vi sammen med fem partnere fra fire forskellige lande metoden ’Enabling Coplanning’, inspireret af ’Open Dialogue and Dialogic Practices’, til at kunne bruges i det sociale arbejde med mennesker, der er hjemløse. Metoden stammer fra Norditalien og er oprindeligt udviklet til arbejdet med mennesker med handicap. Metoden bygger på en empowerment-tilgang, og har til formål at omfordele magt i relationen mellem socialarbejder og den person, der oplever hjemløshed, ved at give socialarbejderen værktøjer og teoretiske rammer til at udvikle en ny form for intervention sammen med borgeren.

Ved at alle partnere i projektet anvender metoden i deres daglige arbejde, justerer vi den sammen, udveksler refleksioner og erfaringer og sammenligner, hvordan forskellene i vores arbejde og de nationale kontekster, vi arbejder under, påvirker udviklingen af interventionen.