Om vores arbejde

Internationalt arbejde

IMG_5958bw-web

Som et led i projekt UDENFORs arbejde for at forhindre udstødelse til hjemløshed og sikre bedre forhold for mennesker, som allerede er udstødte, er organisationen engageret i flere internationale aktiviteter. Vores internationale arbejde har dels til formål at udveksle erfaringer, metoder og viden på tværs af landegrænser og dels at søge politisk indflydelse på europæisk niveau.

Det anslås at 700.000 borgere i Europa lever i hjemløshed.
FEANTSA og Foundation Abbé Pierre
080720Udenfor15104web

Danmarks repræsentant i FEANTSA

projekt UDENFORs direktør Bo Heide-Jochimsen blev den 4. juni 2020 udpeget som Danmarks repræsentant i perioden 2020 – 2022 i FEANTSA. Bo er for samme periode valgt til bestyrelsen.

FEANTSA har over 130 medlemsorganisationer fra 30 lande og er en central aktør, når det kommer til at gå i dialog med og lægge pres på beslutningstagere på nationalt og europæisk niveau. FEANTSA udgør samtidig en vigtig platform for vidensdeling, samarbejde og udbredelse af aktuel forskning i hjemløshed på tværs af medlemslandene.

Som medlemsorganisation med repræsentantskab vil projekt UDENFOR bidrage med erfaringer fra mange års arbejde med særligt sårbare hjemløse gadesovere i Danmark. Vi vil især have fokus på skæringsfeltet mellem migration og hjemløshed og på de særligt udsatte EU-borgere, som rejser mellem europæiske lande og lever på gaden uden at få den hjælp, de har brug for og ret til – blandt andet på grund af en diskriminerende lovgivning. Du kan læse mere om forholdende for hjemløse migranter i Danmark her.

FEANTSA er “Den Europæiske Sammenslutning af Nationale Hjemløseorganisationer, som arbejder sammen for at bekæmpe hjemløshed i Europa”.
Viden om
203156116_4178617942227600_5311053286724226505_n
19Internationalt

projekt UDENFOR er aktiv i tre Erasmus+ projekter

 

Women and Homelessness
Hjemløsestatistikker har traditionelt båret præg af en overrepræsentation af mænd. Det betyder, at flere tilbud ikke har haft øje for hjemløse kvinders kønsspecifikke behov eller for deres særlige veje ind i – og ud af – hjemløshed.

Derfor er forskellige organisationer på tværs af Europa gået sammen i Erasmus+ projektet “Women and Homelessness”, der skal understøtte international udveksling af erfaringer og faglighed, og som har til formål at gøre hjemløsetilbud mere lydhøre overfor kvinders behov.

 

’Psychologically Informed Environments’ and ’Trauma Informed Care’
Mennesker i hjemløshed fortæller ofte om former for psykisk og socialt traumatiske oplevelser i løbet af deres liv. Det kan fx være omsorgssvigt i den tidlige barndom eller demoraliserende oplevelser senere i livet. Faktisk kan hjemløshed være en traumatisk oplevelse i sig selv.

projekt UDENFOR er partner i Erasmus+ projektet “European Best Practices in Psychologically Informed Environments and Trauma Informed Care“. Gennem undervisning og dialog skal projektet skabe en bedre forståelse for traumers betydning for personer i hjemløshed og bedre forudsætninger for at indarbejde ”trauma informed care (TIC)” i arbejdet med hjemløse gadesovere.

De deltagende organisationer er alle medlemmer af den europæiske paraplyorganisation SMES-Europa (Mental Heath and Social Exclusion), som arbejder for at forbedre fysiske, mentale og sociale forhold for hjemløse og socialt udstødte på tværs af Europa.

 

HOOD – Homeless’s open dialogue
Erasmus+ projektet HOOD arbejder fra det udgangspunkt, at det er nødvendigt at gribe tidligt ind for at undgå, at personer går fra akut boligløshed til langtidshjemløshed med alvorlig marginalisering og tunge sociale problemer som konsekvens.

For at fremme nye metoder blandt europæiske fagfolk og organisationer, der underbygger forebyggelse af hjemløshed, skal Erasmus+ projektet HOOD skabe øget bevidsthed om fænomenerne ”ny hjemløshed” og ”risiko for hjemløshed”.