Om vores arbejde

Internationalt arbejde

IMG_5958bw-web

Som et led i Projekt Udenfors arbejde for at forhindre udstødelse til hjemløshed og sikre bedre forhold for mennesker, som allerede er udstødte, er organisationen engageret i flere internationale aktiviteter. Vores internationale arbejde har dels til formål at udveksle erfaringer, metoder og viden på tværs af landegrænser og dels at søge politisk indflydelse på europæisk niveau.

Det anslås at 700.000 borgere i Europa lever i hjemløshed.
FEANTSA og Foundation Abbé Pierre
080720Udenfor15104web

Danmarks repræsentant i FEANTSA

Projekt Udenfor er udpeget som Danmarks repræsentant i FEANTSA i perioden 2022 – 2024.

FEANTSA har over 130 medlemsorganisationer fra 30 lande og er en central aktør, når det kommer til at gå i dialog med og lægge pres på beslutningstagere på nationalt og europæisk niveau. FEANTSA udgør samtidig en vigtig platform for vidensdeling, samarbejde og udbredelse af aktuel forskning i hjemløshed på tværs af medlemslandene.

Som medlemsorganisation med repræsentantskab vil Projekt Udenfor bidrage med erfaringer fra mange års arbejde med særligt sårbare hjemløse gadesovere i Danmark. Vi vil især have fokus på skæringsfeltet mellem migration og hjemløshed og på de særligt udsatte EU-borgere, som rejser mellem europæiske lande og lever på gaden uden at få den hjælp, de har brug for og ret til – blandt andet på grund af en diskriminerende lovgivning. Du kan læse mere om forholdene for hjemløse migranter i Danmark her.

FEANTSA er “Den Europæiske Sammenslutning af Nationale Hjemløseorganisationer, som arbejder sammen for at bekæmpe hjemløshed i Europa”.
Viden om
203156116_4178617942227600_5311053286724226505_n
19Internationalt

Erasmus+ projekter

Projekt Udenfor er løbende en del af vidensdelende og metodeudviklende Erasmus+ projekter. I øjeblikket er vi aktive i følgende:

 

HOOD – Homeless’s open dialogue

Mennesker i hjemløshed kan opleve at miste definitionsretten over eget liv. Nogle gange forstærker sociale tilbud og projekter, der har til formål at støtte mennesker i hjemløshed, denne mangel på magt ved at fremlægge prædefinerede eller standardiserede løsninger, som ikke er tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

I Erasmus+ projektet ’HOOD – Homeless’s open dialogue’ har vi sammen med fem partnere fra fire forskellige lande tilpasset metoden ’Enabling Coplanning’, inspireret af ’Open Dialogue and Dialogic Practices’, til det sociale arbejde med mennesker i hjemløshed. Metoden stammer fra Norditalien og er oprindeligt udviklet til arbejdet med mennesker med handicap.

Metoden bygger på en empowerment-tilgang, og har til formål at omfordele magt i relationen mellem socialarbejder og den person, der oplever hjemløshed, ved at give socialarbejderen værktøjer og teoretiske rammer til at udvikle en ny form for intervention sammen med borgeren.

Ved at anvende metoden i det daglige arbejde, har partnerne i projektet justeret den sammen, udvekslet refleksioner og erfaringer og sammenlignet, hvordan forskellene i vores arbejde og de nationale kontekster, påvirker udviklingen af interventionen. Projektet blev afsluttet i 2022.