Samfundet udvikler sig. Det samme gør tendenserne på gadeplan og de mennesker, der udstødes til et liv i hjemløshed. Der er hele tiden grund til at tænke nyt.

I Projekt Udenfor søsætter vi løbende eksperimenterende projekter, som opstår på baggrund af de behov, vi ser i vores daglige kontakt med hjemløse borgere på gaden.

Her kan du læse om nogle af organisationens tidligere projekter. Flere af initiativerne er siden blevet forankret hos andre aktører.

31D4A75E-333A-46ED-A159-BBDD6F55E7B8
DBBD27C7-8EC2-4EFF-B455-35824544339E

Projekt LGBT+ Hjemløshed

I 2021 søsatte vi et etårigt pilotprojekt. Formålet var at indsamle og formidle viden om LGBT+hjemløshed, og samtidig arbejde på gadeplan med LGBT+ personer, som oplever hjemløshed. Du kan læse mere om projektet her og downloade rapporten “Fremmedgjort: En kvalitativ analyse af LGBT+ personers erfaringer med hjemløshed“.

 

Projekt Locker Room

Det er ikke bare irriterende, tungt og besværligt altid at skulle have alle sine ting på sig. Det er også sårbart og risikofyldt. Derfor startede Projekt Udenfor i 2014 ”Locker Room”, hvor hjemløse gadesovere kan opbevare deres ejendele – og samtidig få hjælp af en gadeplansmedarbejder. Du kan læse mere om projektet her og downloade erfaringsopsamlingen “Projekt Locker Room – Mere end opbevaring”.

2
4

Levefællesskabet

I 2019 flyttede fem borgere, som før var hjemløse, ind i huse, som de selv havde været med til at tegne og bygge. I deres huse etablerede de sammen et “levefællesskab”, som siden er blevet forankret hos Aarhus Kommune. Vores erfaringer med brugerinddragende boligbyggeri kan du læse her.

 

Byg UDENFOR

En gruppe hjemløse borgere var fra 2016 til 2019 med til at tegne og bygge deres egne fremtidige huse. Projekt Byg UDENFOR blev senere transformeret til Levefællesskabet. Vores erfaringer med brugerinddragende boligbyggeri kan du finde her.

Projekt Udenfor
HVor gammel var du

Ungeprojektet

Projekt Udenfor drev et projekt målrettet hjemløse unge i årene 2014 – 2017, hvor ungdomshjemløsheden var stærkt stigende i Danmark. Projektet kombinerede opsøgende gadeplansarbejde, metodeudvikling og indsamling af viden om målgruppen. Erfaringerne og resultaterne fra projektet kan du finde her.

 

Hjemløsedyrlægerne

I ni år stillede Projekt Udenfors frivillige dyrlæger trofast op for gadens dyr til stor glæde for deres hjemløse ejere. Det gør de heldigvis stadigvæk, da projektet pr. september 2015 overgik til Dyrenes Beskyttelse. Dyrenes beskyttelse kan kontaktes på vagtcentral-nummer 1812.

 

IT-projektet

Fra 2012 til 2014 arbejdede Projekt Udenfor med at øge hjemløse borgeres færdigheder og tryghed ved brug af IT og samtidig skærpe opmærksomheden på konsekvenserne af den hastige digitalisering af samfundet for udsatte borgere. Vores erfaringer fra projektet kan du finde her.

 

Udeliggerprojektet

På baggrund af en markant stigning i antallet af udenlandske borgere på gaden i København tog Projekt Udenfor i 2010 initiativ til ”udeliggerprojektet”. Projektet havde til formål at udføre socialt arbejde på gaden målrettet særligt sårbare hjemløse migranter. Projektet blev afsluttet i 2012, men Projekt Udenfor arbejder fortsat med målgruppen og er i dag partner i Københavns Kommunes Transitprogram. Du kan læse mere om erfaringerne fra Udeliggerprojektet og om målgruppens behov og udfordringer her.

Skærmbillede 2021-08-12 kl. 20.07.42
Billede1

Poverty Walks

For at tilføre København et oplevelsestilbud, der kunne sætte fokus på social udstødelse og marginalisering, søsatte Projekt Udenfor i 2010 byvandringsprojektet ”Poverty Walks – byvandringer med gadens folk”. Temabyvandringer guidet af hjemløse borgere var en del af organisationens formidlingstilbud frem til juni 2011, hvor det blev overdraget til Københavns Kommune. Kommunen påtog sig at udvikle konceptet til en selvstændig socialøkonomisk virksomhed, som i dag kendes under navnet ’Gadens Stemmer’. Du kan læse mere om de tidlige erfaringer med hjemløse byguider her.

 

Thyprojektet

Fra 2009 til 2012 drev Projekt Udenfor et sattelitprojekt i Nordjylland. En lokal medarbejder udførte opsøgende og udgående socialt og sundhedsmæssigt arbejde målrettet borgere med tunge sociale problemer i landsbyen Frøstrup og Thy-lejren. Erfaringerne fra Thy-projektet kan du finde her.

 

Projekt Socialsygeplejerske

“Socialsygeplejersker” er i dag en integreret del af det offentlige sundhedsvæsen. Konceptet socialsygeplejerske startede imidlertid i Projekt Udenfor i 2006 – 2008 som et forsøgsprojekt, der skulle bygge bro mellem hospitalsindlagte stofbrugere og personalet på hospitalet.

 

Sygepleje på hjul

Den mobile sygeplejeklink ”Sygepleje på hjul” var en del af Projekt Udenfors arbejde fra 1998 til 2002. Projektet udsprang af en erkendelse af, at borgere, der levede på gaden, havde et omfattende behov for sårpleje og anden basal helbredsmæssig hjælp, som byggede på andre principper end almindeligt sundhedsarbejde – nemlig med lindring og omsorg som første prioritet.

 

shIMG_0730-1024x683BEB

Posefolksprojektet

Posefolksprojektet var grundlaget for etableringen af Projekt Udenfor i 1996. Metoderne fra Posefolksprojektet (og posefolksrapporten) er i dag forankret i Den Mobile Café og organisationens opsøgende gadeplansarbejde målrettet isolerede hjemløse borgere med alvorlige psykiske lidelser. Posefolksrapporten finder du her.