Viden om

Specialer

Her kan du finde og downloade et udpluk af de specialer, der i tidens løb er skrevet i samarbejde med Projekt Udenfor.

Vil du gerne skrive dit speciale i samarbejde med Projekt Udenfor? Eller har du allerede skrevet et speciale, der indeholder relevant viden for Projekt Udenfor og vores samarbejdspartnere, så kontakt Anne-Sofie på asm@udenfor.dk

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Omsorg, anerkendelse og magt

En sociologisk undersøgelse af relationer i gadeplansarbejde med “samfundets absolut udstødte”
2023: Astrid Witt Rosenberg, Sociologi, Københavns Universitet.

Ældre hjemløse søger mening i hverdagen

En hverdagssociologisk analyse af ældre hjemløses håndtering af deres hverdagsliv.
2020: Rasmus Hans Jensen, Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

“Jeg vil ikke sove med en, der har en pik”

En kvalitativ undersøgelse af hjemløse transpersoners tilblivelse i Danmark.
2019: Sara Stricker, Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet

Nød har ingen nationalitet

Værdighed og udsathed i Københavns hjemløseindsats
2017: Emilie Herlev, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

“Det er fandeme ikke et bøssehotel det her”

En kvalitativ undersøgelse af tidligere hjemløse LGBTQIA-personers oplevelse af deres hverdagsliv under hjemløsheden.
2017: Lotte Birkelund Knudsen, Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

“Jamen jeg har sagt, jeg er på skideren!”

En kvalitativ undersøgelse af hjemløshed blandt kvinder
2017: Line Buus Mohr, Mia Bonde Kieffer og Signe Berthelsen Schmidt, Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Young, Homeless and Alone

A Glance into the Mental Wellbeing of Homeless Youth in High-Income Countries.
2015: Pernille Klarskov Stage, Global Health, Københavns Universitet.

In Search for a Better Life

Social navigation of West African men in Europe
2015: Hanan Senhaji & Maria Elisabeth Knudsen, Global Refugee Studies, Aalborg Universitet.

En hjemløsestrategi for alle

Kritisk diskursanalyse af udfordringer forbundet med at hjemløse borgere med plejebehov opholder sig på et herberg.
2015: Ida Kirstine Bundgaard, Anne Devantier & Anders Vidtfeldt Larsen, Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

At gå nye veje i det sociale arbejde

Hvad 10 dage ud af vante omgivelser betyder for relationsarbejdet i det sociale arbejde.
2014: Justine Kilbey Mitchell, Pædagogik og Uddannelsesstudier, Roskilde Universitet.

Den daglige overlevelse

En kritisk psykologisk undersøgelse af unge hjemløses daglige livsførelse og i forlængelse heraf et sundhedsfremmende perspektiv på deres handlemuligheder.
2014: Nina Milde Christiansen og Mette Hauch Jensen, Integreret speciale i Psykologi og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier, Roskilde Universitet.

Blikkene, Broerne og Borgerne

En sociologisk analyse af arbejdspraksisser og samarbejde i opsøgende og/eller udgående socialt og sundhedsfagligt arbejde målrettet hjemløse borgere i København
2013: Ida Haahr-Pedersen, Sociologi, Københavns Universitet.

På kanten af et digitalt samfund

En undersøgelse af teknologiers betydning for den kommunikative inklusion af unge gade-/herbergssovere i mainstreamsamfundet.
2013: Anne Kirkegaard og Tine Vesterbøg, Kommunikation, Roskilde Universitet.

Socialt arbejde med hjemløse migranter

En undersøgelse af mødet mellem udenlandske brugere og medarbejdere i en varmestue
Cecilia 2011: Hegnsvad og Iben Nodentoft, Kultur- og Sprogmødestudier, Roskilde Universitet

Velkommen ind i varmen

En undersøgelse af Hovedstadens natvarmestuer/natcafeer
2011: Rosa Scheel Guldberg, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

De nye fremmede

En undersøgelse af socialt udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark
2010: Jeanette Jacobsen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Den moderne qivittoq – En tilstand af permanent midlertidighed

Hvordan en bestemt social og kulturspecifik konflikthåndtering kan bruges i forståelsen af grønlænderes søgen mod Danmark.
2010: Mille Schiermacher, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte

Hjemløses oplevelse af forholdet mellem dem selv og hjælperen – det som i litteraturen betegnes ’relationsarbejde’ – ud fra et brugerperspektiv.
2009: Anne Ranning, Psykologisk institut, Aarhus Universitet

“Ung og hjemløs – Hvorfor ?? “

En pædagogisk sociologisk analyse af årsagsforklaringer til unge hjemløse på §110 borformer i Danmark
2008: Gitte Horskjær Hansen og Winni Søndergård Ravn, Pædagogisk Sociologi, Aarhus Universitet