Projekter

projekt Locker Room

_Q9A0498

Tøjet bliver vådt, papirerne bliver væk, telefonen bliver stjålet og gemmestedet bliver ryddet. Det er ikke bare irriterende, tungt og besværligt altid at skulle have alle sine ting på sig. Det er også sårbart og risikofyldt. Ikke desto mindre er det vilkårene for de mennesker, der bor og lever på gaden.

I en kælderlejlighed i København ligger projekt UDENFORs ”Locker Room”. Her har hjemløse gadesovere siden 2014 kunnet opbevare deres ejendele – og samtidig få hjælp af en gadeplansmedarbejder. Hjælpen inkluderer rådgivning, risikovurdering, skadesreduktion og brobygning til andre relevante aktører.

Udover at løse et praktisk problem hos byens gadesovere fungerer Locker Room som en integreret del af projekt UDENFORs højt prioriterede relationsarbejde. En snak om det arvestykke og de udtrådte sko, der ligger i borgerens skab, kan give god anledning til at lære hinanden godt at kende, bryde oplevelsen af social isolation og sammen arbejde henimod en tilværelse i en mindre udsat position.

Mens pas og andre identifikationspapirer er nødvendige at gemme for at kunne få et arbejde eller en bankkonto, som på sigt kan være med til at ændre en persons livssituation, kan rent skiftetøj og en varm trøje være afgørende for at undgå sygdomme og klare sig igennem natten.
Om vores arbejde
Locker
Bad i Locker

I 2020 blev der installeret en brusekabine i lokalet, så brugerne af tilbuddet kan få sig et bad, når de henter og skifter deres tøj ved skabet. Desuden fungerer Projekt Locker Room i tæt samarbejde med den tilstødende spise- og varmestue Hugs & Food.

 


Projekt Locker Room er finansieret af Trygfonden og afsluttes ved udgangen af 2021.

Små affektgenstande, som et fotografi eller en fingerring, kan have stor betydning. Faktisk kan det at eje ting, som man måske ikke bruger så tit, men en gang imellem pakker ud, kigger på og sorterer, være helt uvurderligt for et menneskes velbefindende.
Om vores arbejde