BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Vi kan stoppe hjemløshed – Kraka har lavet regnestykket

To milliarder kroner. Det er den økonomiske gevinst ved at halvere omfanget af hjemløse i Danmark frem mod 2030.

Sådan lyder en af konklusionerne i den nye rapport ”Sådan stopper vi hjemløshed” fra tænketanken Kraka, som demonstrerer, at det ikke bare er moralsk nødvendigt, men også en god forretning at nedbringe hjemløshed.

Rapporten er blevet udarbejdet i samarbejde med Hjem til Alle alliancen og forsker Lars Benjaminsen. Den bygger på analyser af eksisterende viden, kombineret med udregninger af de omkostninger og besparelser der er forbundet med at reducere omfanget af hjemløshed over ti år.

”Sådan stopper vi hjemløshed” præsenterer et velfunderet bud på en dansk ’housing first’-strategi, med konkrete anbefalinger til, hvordan en fremtidig indsats bør gribes an, og med overvejelser om de udfordringer, der knytter sig til at udrulle den.

I Projekt Udenfor har vi i flere år været fortalere for en ambitiøs, fælles og forpligtende housing first-indsats i Danmark. Derfor glæder vi os over rapporten fra Kraka, som præsenterer et realistisk og udregnet bud på en strategi, som bliver svær at overse eller undvige på Christianborg.
Om vores arbejde
Udenlandske Hjemløse i København

Selvom der i Danmark har været politisk fokus på at udvikle og implementere indsatser, der kombinerer boligløsninger til hjemløse borgere med specialiserede støttemetoder, har disse ikke fået rigtigt fat på nationalt plan. Den danske hjemløshed har været stigende siden 2009 og synes i 2019 at have stabiliseret sig på lidt over 6400 registrerede hjemløse personer.

Udviklingen skal vendes og hjemløsheden generelt nedbringes, men det sker ikke før vi får en national koordineret og langsigtet indsats.

Krakas bud er netop dette, og den handler om at stoppe hjemløshed.

Den særlige formulering ’at stoppe hjemløshed’ er central for perspektivet i indsatsen. Det er ifølge rapporten ikke muligt at afskaffe hjemløshed helt, da der altid vil være personer, der bevæger sig hurtigt ud af hjemløshed igen. Indsatsens fokus er derfor på de personer, der har været hjemløse i et år eller mere og ifølge tænketankens egne beregninger, vil vi over 10 år kunne afskaffe denne ’langtidshjemløshed’ og halvere omfanget af den samlede hjemløshed.

De seneste års opgørelser over hjemløshed i Danmark konstaterer, at antallet af hjemløse gadesovere fortsat er stigende – det er mennesker, ofte ældre, som kæmper med psykisk sygdom og har et højt og problematisk forbrug af alkohol, hash og stoffer. I Projekt Udenfor er vi dagligt vidne til de store personlige konsekvenser ved deres langvarige tilværelse ude på gaden og vi ser positivt på rapportens fokus på netop langtidshjemløshed.

Med inspiration fra bl.a. Finland og Norge, som har haft succes med at nedbringe hjemløshed, anbefaler Kraka en centralt styret national housing first-strategi. Strategien vil bl.a. sikre de økonomiske incitamenter i kommunerne og så fremlægger den en plan for udvikling af boligmassen og – i naturlig forlængelse heraf – en reducering af antallet af herbergspladser. Dette er omfattende og kontroversielle, men også nødvendige tiltag for at komme i mål.

PU-tegning-bænk-2-660x498

I Projekt Udenfor har vi i flere år været fortalere for en ambitiøs, fælles og forpligtende housing first-indsats i Danmark. Derfor glæder vi os over rapporten, som præsenterer et realistisk og udregnet bud på en strategi som bliver svær at overse eller undvige på Christianborg.

Vi vil samtidig understrege, at ‘housing first’ ikke kun handler om at få mennesker i fast bolig. Den intensive og fleksible, sociale støtte, som skal følge med over i boligen og sikre, at den pågældende person får den omsorg og hjælp, som vedkommende ønsker og har brug for, er en helt central del af housing first-tilgangen. Og et specialiseret støtteforløb er måske ikke nok; måske skal der mere og andet til. Måske skal der endda flere forsøg til før det lykkes for et menneske, som i mange år har levet isoleret på gaden at kunne opholde sig og leve indenfor. Det bør regnestykket også afspejle.

Hele rapporten kan læses her

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.