BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Loven om utryghedsskabende lejre kan kriminalisere hjemløse gadesovere i Danmark

Det er ikke forbudt at sove på gaden i Danmark… Men så alligevel lidt. Plakaten her skal oplyse hjemløse om de regler, de skal følge, for at kunne sove i det offentlige rum uden at frygte politiets indgriben. Overtrædes reglerne om de såkaldte ‘utryghedsskabende lejre’ har politiet mulighed for at udstede en bøde på 1.000 kroner, og udstikke et zoneforbud, der udviser den enkelte hjemløse fra en hel kommune i 3 måneder. Loven om utryghedsskabende lejre kan i sin konsekvens kriminaliserer hjemløse gadesovere i Danmark.

Kommentar: En forringelse af hjemløse gadesoveres vilkår

Siden 2017 har det være muligt for politiet at give en bødestraf på 1.000 kroner og et zoneforbud fra en hel kommune uden forudgående advarsel, hvis en person har opholdt sig i en såkaldt ’utryghedsskabende lejr’. Den nuværende Regering præciserede lovgivningen i maj 2020, og det har blandt andet ledt til ovenstående plakat, udarbejdet og udsendt af politiet.

 

 

I Projekt Udenfor har vi siden indførslen af reglerne om zone- og lejrforbud advokeret for afskaffelsen af disse med den simple begrundelse, at vi som samfund ikke kan straffe os ud af udsathed.

Bo Heide-Jochimsen, daglig leder i Projekt Udenfor, fortæller:

 

”Jeg har været til mange politiske møder, hvor jeg er blevet forsikret om, at det ikke er for at straffe de hjemløse, men for at skabe tryghed. Jeg har hørt, at den enkelte hjemløse ikke får forværret sin situation. Men nu står vi i den fuldstændig vanvittige situation, som vi i Projekt Udenfor forudsagde: De hjemløses bedste strategier for at overleve er blevet kriminaliserede, fordi man fra politisk hold har bestemt ikke at lave en social indsats, men en politiindsats der – i stedet for at hjælpe – stresser og forværrer situationen for nogle af de mest udsatte borgere, der lever i Danmark.”

 

De sidste nattetællinger vi i Projekt Udenfor har foretaget, vidner om, at lovgivningen om utryghedsskabende lejre forværrer hjemløse gadesoveres vilkår, og samtidig skubber hjemløse ud af byen. Det mindsker ikke hjemløshed, men er med til at usynliggøre den.

Når vi er ude at ’nattetælle’ to gange om året, observerer vi gaden og hjemløse gadesoveres adfærd. De sidste par gange har vi oplevet, at flere og flere sover alene af frygt for reglerne om zone- og lejrforbud, og at de er sværere at finde. At leve på gaden om natten er utrygt og potentielt skadeligt, og vi råder derfor altid gadesovere til at sove sammen. Det mindsker risikoen for overfald og ensomhed. Men det råd kan have store konsekvenser at følge med reglerne om zone- og lejrforbud.

Derfor er lovgivningen en direkte forringelse af hjemløse gadesoveres vilkår i Danmark – bevidst besluttet af den tidligere og nuværende regering.

Der er tale om mennesker med komplekse sociale problemer. Og sociale problemer kalder på sociale løsninger – ikke straf. Vi håber derfor på at se en ændring i lovgivningen, som vil stoppe kriminaliseringen af socialt udsatte mennesker i vores samfund.

“Man har fra politisk hold bestemt ikke at lave en social indsats, men en politiindsats der – i stedet for at hjælpe – stresser og forværrer situationen for nogle af de mest udsatte borgere, der lever i Danmark.”
Bo Heide-Jochimsen, direktør i Projekt Udenfor

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.