den gode hjemrejse

Som en del af transitprogrammet hjælper projekt UDENFOR migranter med det vi kalder »den gode hjemrejse«. Vi træder til med praktisk hjælp, når de indser, at deres fremtid kan tegne sig lysere for dem i deres hjemland, end den kan her.

gravide kvinder og deres børn lades i stikken

Med den nuværende restriktive lovgivning og den ekskluderende, vilkårlige praksis i sundhedsvæsenet udsætter vi uregistrerede, gravide kvinder og deres børn for social ulighed i sundhed, og krænker dem på deres menneskerettigheder. Tak til Institut for Menneskerettigheder for en fremragende og nødvendig rapport.

Køb plakaten fra seminaret om hjemløse kvinder

Vi har fået genoptrykt den flotte plakat fra kvindeseminaret, og du kan købe den for kun 50 kr.

SOCIALPOLITISK REDEGØRELSE 2016

Det er trist, at ministeren i arbejdet med redegørelsen ikke har inddraget resultaterne fra den gode og omfattende danske forskning på området for udsatte børn og unge. Her ville hun kunne læse om konsekvenser af belastninger og svigt i barndommen og blive mere skarp på, hvordan vi tidligt i livet kan støtte børn til et godt voksenliv. For udsatte børn bliver til udsatte voksne, hvis vi ikke griber ind, før skaden sker.

Tillykke til Gadens Stemmer

Vi er stolte over at have igangsat et eksperiment, som på én gang bidrog til at forbedre den enkelte hjemløses livssituation samtidig med at det satte marginalisering og udstødelse under debat dér, hvor mødet mellem mennesker finder sted.

En syg forskel – hvad stiller vi op med ansvaret?

En let forklaring kan lyde, at det er års hjemløshed, med usund kost og misbrug, der fører til et dårligt helbred. Det er en let forklaring, ikke kun fordi den er enkel, men også fordi den fjerner ansvaret fra samfundet, og placerer det hos de hjemløse selv. Som så mange andre lette forklaringer er den også forkert.

ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 ER UDE NU

Den giver et billede af, hvordan vi arbejder, ligesom der gives en række konkrete bud på løsninger og indsatser i forhold til de udfordringer, vi står overfor lige nu.

EN SYG FORSKEL – ET SUNDHEDSVÆSEN FOR DE SUNDESTE?

Hjemløse kan føle at deres situation og eventuelle misbrug eller psykiske lidelser fylder så meget i mødet med sundhedsvæsenet, at deres fysiske helbredsklager bliver overhørt. Er vores sundhedsvæsen kun for sunde borgere?

KVINDELIGE HJEMLØSE FYLDER MERE I STATISTIKKERNE END I GADEBILLEDET

Selvom næsten hver fjerde hjemløs er kvinde, så overses kvindelige hjemløse nemt både i gadebilledet og i indsatsen, der i høj grad er målrettet mænd. Med seminaret, "Når hjemløshed har køn," ønskede projekt UDENFOR at sætte kvinders hjemløshed på dagsordenen - for at se om vi sammen kunne blive klogere på særlige problemstillinger og løsningsmuligheder. Det kunne vi.

En syg forskel – om den usunde hjemløshed

På hvilke måder påvirker uligheden i sundhed særligt de hjemløse?

En syg forskel – hvad stiller vi op med uligheden?

Når vi betegner ulighed i sundhed som en social ulighed, så er det for at fremhæve, at der er tale om en socialt betinget ulighed, som det er muligt at gøre noget ved. Men det kræver, at vi løfter ejerskabet for konsekvenserne af social ulighed i sundhed væk fra sundhedsvæsenet og inddrager alle øvrige politikområder.

En reform er mere end tiltrængt!

Ved nogle helt enkle ændringer kan vi yde en langt bedre og mere sammenhængende hjælp til de omkring 15.000 personer, der hvert år oplever hjemløshed.

“I Danmark vælger man jo selv at være hjemløs”

Det er i hvert fald en holdning blandt mange adspurgte danskere, og det er også noget, jeg som gadeplansmedarbejder ofte hører.

Udpluk fra en nattevagt

En nattevagt kan også have det formål at lede efter en bestemt hjemløs, som vi er særligt bekymret for, og som vi har svært ved at finde i dagstimerne.

Skifter danskerne holdning til hjemløshed?

Undersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomheden Epinion, der har spurgt 1013 repræsentativt udvalgte danskere om deres viden om og holdning til socialt udsatte.

Med politiet på gaden

Over de sidste halvandet år har forskellige gadeplansmedarbejdere i projekt UDENFOR løbende haft studerende fra politiskolen med på gaden.

MÆNDS OG KVINDERS MENINGER OM HJEMLØSHED

Er der mon forskel på hvad mænd og kvinder ved og mener om udsatte og hjemløse?

Danskernes meninger om hjemløshed

Rådet for Socialt Udsatte har sidst i 2015 offentliggjort en undersøgelse af danskernes holdning til socialt udsatte.

Advarsel

Kontanthjælpsloft og hjemløshed

Temadag om hjemløshed på Birkelundskolen

Eleverne i 7. klasse på Birkelundskolen i Holstebro kan i dag se frem til en spændende og lærerig temadag om hjemløshed.

SEMINAR D. 12. MAJ projekt UDENFOR stiller skarpt på hjemløse kvinders forhold

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Arbejder du med kvinders hjemløshed i en kunstnerisk sammenhæng?

Og kunne du tænke dig at formidle din kunst på et seminar om kvinders hjemløshed, som projekt UDENFOR arrangerer i maj? Så kontakt uddannelsesansvarlig Jane Laustsen på jl@udenfor.dk og hør mere.

Mindst 80 sover udenfor i København en tilfældig nat i uge 6, 2016

Natten mellem torsdag og fredag i sidste uge gik 14 medarbejdere fra hjemløseorganisationen projekt UDENFOR og hjemløseenheden i Københavns kommune på gaden.

Internationalt arbejde i projekt UDENFOR

D. 16. februar 2016 afholdes der i Europa-Parlamentet en konference med titlen – ”Homelessness among mobile EU-citizens” Seminaret er et samarbejde mellem 2 medlemmer af Europa-Parlamentet og FEANTSA, den europæiske organisation for...

Jubii – alt fungerer perfekt!

I sidste uge modtog projekt UDENFORs Mobile Café en donation fra virksomheden Modul-System HH A/S . Som har indrettet Den Mobile Café så den er toptunet og klar til at levere mad til Københavns hjemløse.