Kalender

Gaden er også et hjem

For mennesker, der er ramt af hjemløshed, er gaden "hjem". Under temaet "Kom med indenfor", inviterer Hjemløsedagen alle på besøg hos de hjemløse. projekt UDENFOR og Den Mobile Café er med.

UNG OG UDENFOR

Torsdag d. 1. december 2016 inviterer projekt UDENFOR til konferencen ’Ung & UDENFOR’ i Turbinehallen i Århus.

På konferencen har vi fokus på en ung og hastigt voksende gruppe af hjemløse, og du kan få og dele viden om initiativer, der gør en forskel i den samlede indsats for at nedbringe ungdomshjemløsheden og støtte de unge til en tilværelse på deres præmisser.

Du kan læse mere og tilmelde dig her

vært til workshop om hjemløshed

Er du eller har du været hjemløs, og har du lyst til at være vært for en workshop på vores konference om ungdomshjemløshed, så læs mere her.

Unge hjemløse og social ulighed i sundhed

I tirsdags løftede regeringen sløret for sin ambition om at få flere udsatte ind på arbejdsmarkedet - men hvis man mener det alvorligt, så er man nødt til at investere i socialt udsatte og italesætte sociale problemer med samme engagement som beskæftigelse og konkurrenceevne.

Projekt udenfor udreder velfærdssystemet på Brugernes Bazar

Er det individet eller systemet, der har brug for en diagnose? Sådan spørger projekt UDENFOR, på Brugernes Bazar den 30. august i Odense.

At skabe tid til relationen

Fem studerende fra AAU har lavet en rapport om projekt Locker Room. Rapporten konkluderer blandt andet, at en del af projektets succes ligger i relationsskabelsen. De fem dygtige studerende fik 12 for opgaven og den kan læses her.

den gode hjemrejse

Som en del af transitprogrammet hjælper projekt UDENFOR migranter med det vi kalder »den gode hjemrejse«. Vi træder til med praktisk hjælp, når de indser, at deres fremtid kan tegne sig lysere for dem i deres hjemland, end den kan her.

gravide kvinder og deres børn lades i stikken

Med den nuværende restriktive lovgivning og den ekskluderende, vilkårlige praksis i sundhedsvæsenet udsætter vi uregistrerede, gravide kvinder og deres børn for social ulighed i sundhed, og krænker dem på deres menneskerettigheder. Tak til Institut for Menneskerettigheder for en fremragende og nødvendig rapport.

Køb plakaten fra seminaret om hjemløse kvinder

Vi har fået genoptrykt den flotte plakat fra kvindeseminaret, og du kan købe den for kun 50 kr.

SOCIALPOLITISK REDEGØRELSE 2016

Det er trist, at ministeren i arbejdet med redegørelsen ikke har inddraget resultaterne fra den gode og omfattende danske forskning på området for udsatte børn og unge. Her ville hun kunne læse om konsekvenser af belastninger og svigt i barndommen og blive mere skarp på, hvordan vi tidligt i livet kan støtte børn til et godt voksenliv. For udsatte børn bliver til udsatte voksne, hvis vi ikke griber ind, før skaden sker.

Tillykke til Gadens Stemmer

Vi er stolte over at have igangsat et eksperiment, som på én gang bidrog til at forbedre den enkelte hjemløses livssituation samtidig med at det satte marginalisering og udstødelse under debat dér, hvor mødet mellem mennesker finder sted.

En syg forskel – hvad stiller vi op med ansvaret?

En let forklaring kan lyde, at det er års hjemløshed, med usund kost og misbrug, der fører til et dårligt helbred. Det er en let forklaring, ikke kun fordi den er enkel, men også fordi den fjerner ansvaret fra samfundet, og placerer det hos de hjemløse selv. Som så mange andre lette forklaringer er den også forkert.

ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 ER UDE NU

Den giver et billede af, hvordan vi arbejder, ligesom der gives en række konkrete bud på løsninger og indsatser i forhold til de udfordringer, vi står overfor lige nu.

EN SYG FORSKEL – ET SUNDHEDSVÆSEN FOR DE SUNDESTE?

Hjemløse kan føle at deres situation og eventuelle misbrug eller psykiske lidelser fylder så meget i mødet med sundhedsvæsenet, at deres fysiske helbredsklager bliver overhørt. Er vores sundhedsvæsen kun for sunde borgere?

KVINDELIGE HJEMLØSE FYLDER MERE I STATISTIKKERNE END I GADEBILLEDET

Selvom næsten hver fjerde hjemløs er kvinde, så overses kvindelige hjemløse nemt både i gadebilledet og i indsatsen, der i høj grad er målrettet mænd. Med seminaret, "Når hjemløshed har køn," ønskede projekt UDENFOR at sætte kvinders hjemløshed på dagsordenen - for at se om vi sammen kunne blive klogere på særlige problemstillinger og løsningsmuligheder. Det kunne vi.

En syg forskel – om den usunde hjemløshed

På hvilke måder påvirker uligheden i sundhed særligt de hjemløse?

En syg forskel – hvad stiller vi op med uligheden?

Når vi betegner ulighed i sundhed som en social ulighed, så er det for at fremhæve, at der er tale om en socialt betinget ulighed, som det er muligt at gøre noget ved. Men det kræver, at vi løfter ejerskabet for konsekvenserne af social ulighed i sundhed væk fra sundhedsvæsenet og inddrager alle øvrige politikområder.

En reform er mere end tiltrængt!

Ved nogle helt enkle ændringer kan vi yde en langt bedre og mere sammenhængende hjælp til de omkring 15.000 personer, der hvert år oplever hjemløshed.

“I Danmark vælger man jo selv at være hjemløs”

Det er i hvert fald en holdning blandt mange adspurgte danskere, og det er også noget, jeg som gadeplansmedarbejder ofte hører.

Udpluk fra en nattevagt

En nattevagt kan også have det formål at lede efter en bestemt hjemløs, som vi er særligt bekymret for, og som vi har svært ved at finde i dagstimerne.

Skifter danskerne holdning til hjemløshed?

Undersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomheden Epinion, der har spurgt 1013 repræsentativt udvalgte danskere om deres viden om og holdning til socialt udsatte.

Med politiet på gaden

Over de sidste halvandet år har forskellige gadeplansmedarbejdere i projekt UDENFOR løbende haft studerende fra politiskolen med på gaden.

MÆNDS OG KVINDERS MENINGER OM HJEMLØSHED

Er der mon forskel på hvad mænd og kvinder ved og mener om udsatte og hjemløse?

Danskernes meninger om hjemløshed

Rådet for Socialt Udsatte har sidst i 2015 offentliggjort en undersøgelse af danskernes holdning til socialt udsatte.

Advarsel

Kontanthjælpsloft og hjemløshed