BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Fremmedgjort: Ny rapport om LGBT+ Hjemløshed

Hjemløse LGBT+ personer udstødes i familien og det omgivende samfund, og det har alvorlige konsekvenser for deres selvbillede og psykiske helbred. Både før hjemløsheden indtræffer, og mens de lever i den. Dertil har de vanskeligt ved at få adgang til den hjælp, de har brug for.

Det viser Projekt Udenfors nye rapport ’Fremmedgjort – en kvalitativ undersøgelse af LGBT+ personers erfaringer med hjemløshed’.

 

”Adgangen til hjælp for hjemløse LGBT+ personer er for snæver. Og dem, vi har været i kontakt med, har flere gange været udsat for vold og diskrimination – både på gaden og på hjemløsetilbuddene. Det kalder på målrettede sociale indsatser for netop denne gruppe af hjemløse borgere”, fortæller vidensmedarbejder i projekt ’LGBT+ Hjemløshed’, Nor Voldum-Clausen.

 

Rapporten er kulminationen på vidensdelen af det etårige pilotprojekt ’Projekt LGBT+ Hjemløshed’. I pilotprojektet har en gadeplansmedarbejder og en vidensmedarbejder hhv. lavet opsøgende, socialfagligt arbejde på gaden over for hjemløse borgere, der bryder med normer for køn og seksualitet, og indsamlet viden om de særlige problemstillinger og udstødende faktorer, gruppen oplever.

”Når du er hjemløs, er det hårdt, lige meget om du er queer eller ej. Men når du så også er queer, er der mange ting, du skal tænke på, som du bliver vidne til. Ting du ser og oplever, fordi du er queer.”
Citat fra rapporten ”Fremmedgjort”
31D4A75E-333A-46ED-A159-BBDD6F55E7B8
DBBD27C7-8EC2-4EFF-B455-35824544339E

Normer bidrager til at udstøde LGBT+ personer til hjemløshed

Rapporten peger på, at normer for køn og seksualitet i samfundet kan være en vigtig, medvirkende faktor til, at LGBT+ personer bliver ramt af hjemløshed. Samtidig sætter de barrierer op for, at gruppen kan bevæge sig ud af hjemløshedssituationen igen.

 

Allerede tidligt i livet oplever de at blive fremmedgjort. Det viser sig i svære familieforhold og mistrivsel i hjemmet, mens det senere i deres liv viser sig i oplevelser med diskrimination, overfald og vold. Det får ikke alene konsekvenser for deres selvfølelse og deres helbred. Det får også konsekvenser for deres muligheder for at modtage hjælp til den hjemløshedssituation, de befinder sig i”, fortæller Nor Voldum-Clausen.

 

I rapporten kan man læse, hvordan flere af interviewpersoner føler sig misforstået og afvist i mødet med systemet. Kombineret med oplevelser med homo- og transfobisk  vold og tilråb, både på gaden og i hjemløsemiljøerne, afholder det nogle af dem fra at opsøge hjælp. Dem der opsøger hjælpen, og eksempelvis flytter på herberg, beskriver i flere tilfælde, hvordan ubehag eller decideret utryghed ledsager dem her.

Men rapporten viser også, at anerkendelse fra fagpersoner og fællesskaber med andre LGBT+ personer, hvor interviewpersonerne oplever samhørighed og tilknytning, bidrager positivt til deres liv. I nogle tilfælde er det netop de fællesskaber, som er afsættet for, at de endelig opsøger og modtager hjælp.

 

I projektet er vi blevet bekendt med, hvordan blinde vinkler i det sociale arbejde kan spænde ben for at imødekomme LGBT+ personers støttebehov. Men vi ser også tegn på en skærpet opmærksomhed, hvor fagpersoner anerkender og forsøger at imødekomme de særlige behov, der kan gøre sig gældende for hjemløse LGBT+ personer.”

 

Projekt Udenfor håber, at rapportens indblik og pointer kan informere og understøtte den spirende opmærksomhed på LGBT+ personer, som vi ser på hjemløseområdet og samtidig inspirere flere, fremtidige undersøgelser og indsatser til målgruppen.

 

 Download rapporten her