BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Projekt: LGBT+ hjemløshed

International forskning peger på, at LGBTQIA+ personer er overrepræsenterede i hjemløsestatistikkerne, men der er på nuværende tidspunkt begrænset med viden om området i en dansk kontekst.

D 1. oktober 2021 søsatte Projekt Udenfor et nyt projekt, der dels skal indsamle og formidle viden om LGBT+hjemløshed og dels arbejde på gadeplan med LGBT+ personer, som oplever hjemløshed.

Projektet er i første omgang et et-årigt initiativ, som skal kortlægge problematikker, skabe mere og bedre viden på området og medvirke til at kvalificere hjælpen til målgruppen.

 

Projektet blev afsluttet ved udgangen af september 2022. Du kan læse resultaterne fra vidensindsamlingen i rapporten “Fremmedgjort – En kvalitativ analyse af LGBT+ personers erfaringer med hjemløshed“.

Har du brug for at tale med en fagperson med LGBT+ kompetencer?

Medarbejdere

Storm Lillevang og Nor Voldum-Clausen driver projektet.

Storm er projektets socialfaglige gadeplansmedarbejder og står for den direkte kontakt, hjælp og støtte til hjemløse LGBT+ personer. Nor er projektets vidensmedarbejder, og står for indsamling af viden, blandt andet gennem interviews med målgruppen og fagpersonale.

IMG_6456bw-web

Lidt baggrund

Internationalt er der bred enighed om, at LGBT+ personer er i særlig risiko for at opleve hjemløshed. Den eksisterende litteratur på området er primært fra Canada, USA og England, hvor LGBT+ personer har vist sig markant overrepræsenterede i hjemløsestatistikkerne, og hvor der de senere år er blevet oprettet ’drop in’-centre og hostels, særligt tilrettelagt denne målgruppe.

Undersøgelser fra de tre lande viser, at unge med LGBT+ baggrund oftere end andre unge føler sig ensomme, har dårligere helbred, udviser flere stresssymptomer, har været udsat for flere traumatiske oplevelser i barndommen, er kendetegnet ved flere selvmordsforsøg og dermed befinder sig i en mere udsat position. De unge LGBT+ personer, der oplever hjemløshed har i højere grad end andre grupper af hjemløse unge problemer i familien, de har lavere grad af uddannelse og er i højere grad udsat for mobning.

I Europa estimeres det at 1 ud af 5 unge med LGBT+ baggrund oplever hjemløshed. Og den europæiske paraplyorganisation FEANTSA efterspørger research og data om målgruppen, som kan medvirke til at forstå problemets dimensioner i Europa og sikre ressourcer og værktøjer, der imødekommer målgruppen.

Danske undersøgelser peger på, at der kan være store sociale problemer forbundet med at være en del af en seksuel og/eller kønsminoritet i Danmark, såsom et større forbrug af alkohol og hash, større risiko for at blive udstødt af familie og andre sociale netværk, større risiko for at blive udsat for vold og større forekomst af selvmordstanker og -forsøg sammenlignet med heteroseksuelle og ciskønnede. Men endnu ingen undersøgelser ser på forekomsten af hjemløshed hos gruppen. VIVE kortlægger to gange årligt hjemløsheden i Danmark. Kortlægningen forholder sig ikke til hjemløse borgeres seksuelle orientering eller kønsidentitet (udover antallet af hhv ’mænd’ og ’kvinder’.)

I Projekt Udenfor har vi gennem årene erfaret, at det kan være svært for hjemløse LGBT+ personer at få den rette hjælp i det danske system, som det er nu, hvilket kan føre til yderligere eksklusion.

 


FEANTSA (2018), The Magazine of FEANTSA (2018), LGBTIQ homelessness (Autumn 2017)

Choi, S.K., Wilson, B.D.M., Shelton, J., & Gates, G. (2015). Serving Our Youth 2015: The Needs and Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning Youth Experiencing Homelessness. Los Angeles: The Williams Institute with True Colors Fund.

The Albert Kennedy Trust, (2015), LGBT Youth Homelessness: A UK National Scoping of Cause, Prevalence, Response & Outcome.

Durso, L. & Gates, G. (2012). Serving our youth: Findings from a national survey of service providers working with LGBT youth who are homeless or at risk of becoming homeless. Los Angeles: The Williams Institute with True Colors Fund and The Palette Fund.

LGBT Danmark