Drop idéen om frivillig hjemløshed – ‘housing first’ er for alle

En ny hjemløsestrategi er på trapperne. Strategien skal, med Housing First som det bærende princip, omlægge indsatsen fra ophold på herberger til social støtte i eget hjem – også for de mennesker, som er særligt sårbare og vanskelige at hjælpe, skriver Heide-Jochimsen.