KV21: Tryghed for alle?

Hjemløse borgeres adfærd bliver i stigende grad kategoriseret som "utryghedsskabende". Men hvad med trygheden for hjemløse borgere? Det har vi spurgt kandidaterne til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune om.