Flere vandposter, tak!

I Projekt Udenfor mener vi, at rent drikkevand skal være et offentligt gode, som alle men­nesker uanset livssituation, nationalitet eller opholdsstatus har ret og reel adgang til.