Mellem omsorgsfuld kontakt og respekt for privatliv

Det være en svær balancegang, når frivillige i Den Mobile Café kører opsøgende for at tilbyde et måltid mad til gadesovere, der ikke benytter sig af andre madtilbud. For hvor går grænserne for privatliv i det offentlige rum, og hvordan sikrer de frivillige, at de respekterer forskellige gadesoveres individuelle privatsfærer.