BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Ny rapport om brugerinddragelse i byggeri af boliger og i etableringen af hjem

Man kan bo på mange måder. I et bofællesskab i Aarhus bor fem borgere, som før var hjemløse, i huse, som de selv har været med til at tegne og bygge.

Det farvestrålende bofællesskab er resultatet af fire års eksperimenterende arbejde i projekterne ‘Byg UDENFOR’ og ‘Levefællesskabet’, som skulle afprøve og undersøge brugerinddragende boligbyggeri kombineret med social støtte som en metode til at hjælpe hjemløse mennesker videre i egen bolig.

Projekterne har underbygget ejerskab, tilhørsforhold og fællesskab, og mennesker, der har haft svært ved at føle sig hjemme i vores samfund, har fået et bedre fundament for at skabe sig et liv i en mindre udsat position.

I rapporten ‘UDENFOR i Aarhus’, som du kan downloade her, kan du læse om Byg UDENFOR og Levefællesskabet. De to projekter udgør til sammen et nytænkende bud på, hvordan hjemløse borgere kan inddrages i skabelsen af eget hjem.

4

Levefællesskabet og Byg UDENFOR – kort fortalt

I 2016 startede Projekt Udenfor for første gang et projekt i Aarhus, hvor hjemløsheden, ifølge den seneste nationale kortlægning, havde en stejlt opadgående kurve. Projektet, som fik navnet Byg UDENFOR, og senere udviklede sig til ‘Levefællesskabet’, skulle skabe boliger til mennesker, som var ramt af hjemløshed; boliger, som tog udgangspunkt i målgruppens egne ønsker og behov, og som i så høj en grad som muligt fremmede medbestemmelsen over eget hjem. De færdige boliger skulle passe specifikt til de individer, der skulle bebo dem.

Målgruppen blev involveret som “medbyggere” helt fra begyndelsen af projektet. De sad med på byggemøder, deltog i workshops med arkitekter og arbejdede sammen med profesionelle tømrere på egne og hinandens huse. Arkitekter Uden Grænser og senere MONSTRUM stod for at udvikle skitser og planer for husene, hvilket skulle garantere visioner, æstetik og faglighed i byggeriet.

 

I 2020 vandt Arkitekter Uden Grænser og projekt UDENOR stadsarkitektens særpris for midlertidig arkitektur for projektet Byg UDENFOR. Monstrum vandt i 2018 IDA (The International Desig Award) – guld og bronze i kategorierne ‘Mobile Homes’ og ‘Conceptual’ for deres bidrag til Byg UDENFOR.
Om vores arbejde
Skærmbillede 2020-12-15 kl. 12.32.29
Illustration: Monstrum
Skærmbillede 2020-12-15 kl. 12.32.07
Illustration: Monstrum

Den byggetekniske indsats blev kombineret med en socialfaglig indsats, som blev varetaget af ansatte socialarbejdere. Seks medbyggere arbejdede på eget hjem, mens andre hjemløse og udsatte borgere i Aarhus hjalp til på byggeriet eller tog del i det samvær, der spirede på byggepladsen. Flere af de deltagende modtog støtte og afhjælpning af problemer relateret til hjemløshed.

Samarbejdet mellem arkitekter, tømrere, medbyggere og socialarbejdere resulterede i seks små huse, som i udtryk og indretning er lige så forskellige som de mennesker, der har bygget dem. Et hus står i gule og blå nuancer, fordi medbyggeren havde tilknytning til fodboldholdet Brøndby. Et andet har små og højtsiddende vinduer, der skaber en huleagtig og tilbagetrukket stemning, som beboeren finder tryg. Flere af husene er konstrueret med to indgange, så beboeren har mulighed for at træde direkte ud i fællesskabet fra gadedøren eller vælge fællesskabet fra ved at gå ud gennem bagdøren.

Byg UDENFOR blev i 2019 transformeret til Levefællesskabet. Projekt Udenfor indgik en lejeaftale med Aarhus Kommune om brug af en del af den gamle Amtsygehusgrund, som stod midlertidigt tom. Her kunne medbyggerne flytte ind i deres selvbyggede boliger til overkommelige huslejer. Boligerne blev opstillet i en klynge, og en del af en tidligere hospitalslænge blev omdannet til fælleslokaler med opholdsrum, køkken og to badeværelser. Målet for projektet og beboerne blev at opbygge et hjem, der kunne understøtte en god overgang fra en tilværelse på gaden til et liv indenfor: i egen bolig, i et bofællesskab og som en integreret del af lokalsamfundet.

 

4382__Af_Ole_Knudsen
2

I løbet af 2020 blev beboerne gjort til officielle ejere af deres huse, og med udgangen af året overdrog Projekt Udenfor Levefællesskabet, dvs. fortsat udlejning af grund og den sociale støttefunktion, til Aarhus Kommune, således at de fem beboere, så længe de ønsker det, kan leje grund til deres hus af Aarhus Kommune, og dermed kan være sikret et trygt og stabilt hjem – også i fremtiden.

“Det bliver min lille oase. Det er her jeg kan blive til den, jeg ved jeg kan blive”
Bruger, Byg UDENFOR

NY RAPPORT: UDENFOR i Aarhus – Brugerinddragelse i byggeri af boliger og i etableringen af hjem

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.