BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Ny rapport fra Rådet fra socialt udsatte: alvorlige sundhedsudfordringer for uregistrerede og hjemløse migranter, der opholder sig i Danmark.

I denne uge udkom Rådet for Socialt Udsatte med rapporten ‘Sundhed blandt uregistrerede og hjemløse migranter’, som giver et tiltrængt kvalitativt indblik i et af det danske velfærdssamfunds skyggesider. På baggrund af feltarbejde i gade- og stofmiljøerne i København og Aarhus samt interviews med migranter og med fagfolk fra den sociale og sundhedsfaglige sektor beskriver rapportens forfattere Camilla Ida Ravnbøl og Simona Barbu sundhedstilstanden blandt en gruppe af de uregistrerede og hjemløse migranter, som lever på gaden i Danmark. Og det er trist læsning.

 

Rapportens etnografiske indsigt gør læseren bedre i stand til at se og forstå kompleksiteten i migranternes sundhedsmæssige og sociale marginalisering i det danske samfund.
Viden om
relation

Sundhedstilstanden forværres af lovgivning om “utryghedsskabende” lejre

Gennem 20 empiriske cases præsenteres læseren for de interviewede migranters sygdomshistorier, der spænder bredt fra luftvejs- og sårinfektioner over kroniske sygdomme til svære psykiske lidelser og afhængighedsproblematikker. Migranterne er mellem 25 og 75 år og befinder sig i meget forskellige livssituationer. Fælles for dem alle er, at de lever på gaden og har begrænsede rettigheder i Danmark på grund af manglende opholdsret. Det har betydning, når de bliver syge.

Uden fast bopæl – en folkeregisteradresse – har de uregistrerede migranter ifølge Sundhedsloven kun adgang til akut sundhedshjælp. Deres beretninger om sygdomsforløb vidner om de uværdige og uhensigtsmæssige situationer, der følger deraf. De beskriver eksempelvis, hvordan migranterne selv må pleje væskende sår på gaden, hvordan manglende hjælp til en afhængighed af alkohol eller stoffer på sigt og gentagende gange kan udvikle sig til en akut situation, og hvordan de går i lang tid med kroniske og diffuse smerter, fordi de ikke kan blive smerteudredt på hospitalet.

Det er svært at komme sig efter et sygdomsforløb eller akutindlæggelse, når man lever på gaden. Og da boformer etableret efter Servicelovens §110 (herberger og forsorgs­hjem) er underlagt regler om opholdskrav, har de uregistrerede migranter også kun begrænsede muligheder for generel hvile eller en god nats søvn. Hvis de vil indenfor for natten, er de ofte afhængige af nattilbud, hvor der flere steder trækkes lod om pladserne hver aften.

Migranternes sundhedstilstand skal også ses i lyset af det forbud mod ”utryghedsskabende” lejre og meddelelse om zoneforbud, der blev indført i ordensbekendtgørelsen i 2017. Over for rapportens forfattere giver interviewpersonerne udtryk for søvnmangel, bekymringer, stress, angst og depression, som er forbundet med frygten for at blive anholdt af politiet, når de færdes eller lægger sig til at sove på gaden.

De barske erfaringer fra de interviewede migranter suppleres i rapporten med citater fra fagfolk, der beskriver deres møder med de uregistrerede migranter i deres arbejde. I disse står det klart, at bl.a. sprogbarrierer, migranternes manglende sygdomshistorik på grund manglende cpr-nummer samt en tendens til selvmedicinering blandt de uregistrerede migranter (med medicin købt i gademiljøet eller i hjemlandet) udgør en væsentlig barriere for at kunne yde en god sundhedsfaglig behandling. Rapporten gengiver også nogle af de etiske dilemmaer, de interviewede fagfolk oplever, når de ikke kan yde samme hjælp til syge migranter som til cpr-registrerede borgere.

PU-tegning-liggeunderlag-2-660x498
PU-tegning-liggeunderlag-1-660x498

“Gadens ufortalte historier” forbliver ufortalte

Rapporten peger samlet set på alvorlige sundhedsudfordringer for uregistrerede og hjemløse migranter, der opholder sig i Danmark. Det er udfordringer, som også gør sig gældende for flere af de udenlandske gadesovere uden opholdsgrundlag, som vi arbejder med i Projekt Udenfor. Det er udfordringer, som afspejler vilkår for en gruppe mennesker i vores samfund, som vi ikke kan være bekendt.

Den etnografiske indsigt, som formidles i rapporten, sætter ansigter og historier på uregistrerede og hjemløse migranter og gør læseren bedre i stand til at se og forstå kompleksiteten i migranternes sundhedsmæssige og sociale marginalisering i det danske samfund.

Derfor er det ærgerligt, at undersøgelsen kun i begrænset omfang har dokumenteret situationen for hjemløse migranter med svær psykisk sygdom. Det er en gruppe, som på grund af deres sygdom kan være vanskelige at interviewe. Men vi taber vigtig viden, hvis vi ikke gør forsøget. Rapportens forfattere er opmærksomme på undersøgelsens begrænsning på dette område, og de skriver, at gruppens perspektiv er vigtig at få frem. Alligevel forbliver livsfortællinger fra migranter med svær psykisk sygdom – også i rapporten – ”gadens ufortalte historier”. Det er desværre symptomatisk på den situation, disse mennesker befinder sig i til daglig. På kanten af samfundet kæmper de med problemstillinger, der er så komplekse, at de er vanskelige at hjælpe og derfor sjældent får hjælp overhovedet.

Projekt Udenfor håber derfor på, at denne rapport baner vejen for flere kvalitative undersøgelser, der søger at få dybdegående indblik i tilværelsen for et bredere udsnit af gruppen af uregistrerede migranter i hjemløshed – også dem som er vanskelige at stille spørgsmål og derfor at få viden om.

Du kan finde og læse rapporten Sundhed blandt uregistrerede og hjemløse migranter på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside her.

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.