BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

KV21: Tryghed for alle?

Skal Danmarks hovedstad være et sted, hvor der er plads til alle mennesker? Hvor alle kan færdes uden at blive smidt væk eller skulle frygte verbale og fysiske overfald?

Frem mod kommunalvalget d. 16. november 2021 sætter Projekt Udenfor fokus på tryghed i Københavns Kommune; mere specifikt tryghed for mennesker i hjemløshed. I den anledning har vi spurgt mennesker i gadehjemløshed, om de føler sig trygge i byen og efterfølgende bedt kandidater til kommunalvalget i København forholde sig til trygheden for hjemløse i vores hovedstad. Du kan læse deres svar længere nede.

Vi har spurgt kandidaterne til borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, hvordan de vil arbejde for, at også hjemløse borgere oplever, at de kan leve trygt i byen. 
Udspil til ny hjemløsestrategi

København er i en undersøgelse foretaget af The Economist i august 2021 blevet kåret til verdens sikreste by – en af parametrene, som byen scorer højt på, er personlig sikkerhed. Men hvordan ser det egentlig ud på gaden? Oplever hjemløse borgere også, at de er sikre – føler de sig trygge i København?

I Projekt Udenfor har vi igennem længere tid observeret en alvorlig samfundsudvikling, hvor hjemløse og andre udsatte borgere skubbes ud af byen gennem lovgivning og urbant design, der forringer deres vilkår. Vi skaber pæne, strømlinede og ukomplicerede urbane miljøer, hvor befolkningen ikke behøver at se på eller forholde sig til nød og elendighed.

Føler du dig tryg i København?

“Nej, jeg oplever, at folk ser ned på mig, fordi jeg er hjemløs. Dømmer mig, fordi jeg er hjemløs. Der er ikke plads til mig i byen.”  – Gadesover

Der har i den sammenhæng været øget politisk fokus på at sikre, at mennesker i hjemløshed og fattigdom ikke opfører sig ”utryghedsskabende” og til gene for andre borgere i byens rum. Siden 2017 har det f.eks. ved lov været muligt for politiet at give en bøde på 1.000 kroner og et zoneforbud til personer, der har opholdt sig i det, som politiet vurderer som en ’utryghedsskabende lejr’. Det at sove flere sammen kan i sig selv ’skabe utryghed’ – mens det for gadesovere ellers kan være det trygge valg.

Føler du dig tryg i København?

 ”Det er farligt at sove på gaden – man kan blive vækket, smidt væk og slået ned. Jeg ønsker en seng at sove i. Hele året.”  – Gadesover

I Projekt Udenfors arbejde med gadesovere i København ser og hører vi dagligt om konsekvenserne af stigmatisering, kriminalisering og dark design. Gadesoverne oplever en by, hvor der bliver mindre og mindre plads til dem. De frygter myndighederne, verbale overgreb og fysiske overfald, alt imens det er dem, der stemples som ’utryghedsskabende’.

Føler du dig tryg i København?

 ”Det er utrygt, at andre forbinder mig med noget utrygt.”  – Gadesover

Vi mener, det er på tide, at lokalpolitikere i Hovedstaden, og resten af landets byer i øvrigt, tager situationen for mennesker, der lever på gaden, alvorligt. Alle mennesker – uanset boligsituation, sociale problematikker eller nationalitet, skal kunne opholde sig og færdes frit og sikkert i byen.

Hvad mener du?

…Og hvad mener din kommunalvalgskandidat i Københavns Kommune?

Projekt Udenfor har sendt et brev til samtlige kandidater til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. I brevet har vi præsenteret dem for vores bekymring og for udvalgte svar fra gadesovere (citaterne som du også kan læse på siden her). Vi har spurgt kandidaterne, om København skal være en tryg hovedstad for alle borgere, og hvordan de konkret vil arbejde for, at også hjemløse borgere oplever at kunne leve trygt i byen.

Føler du dig tryg i København?

”Nej. Og det går ud over min søvn. Jeg lægger mig helst ikke på gaden om natten, og det sted, hvor jeg låner en sofa i øjeblikket, føler jeg mig heller ikke tryg.”  – Gadesover

Kandidater fra otte opstillede partier har sendt os deres svar, som vi har samlet i ét dokument. Læs svarene her og tag gerne afsæt i dem næste gang du møder din lokalpolitiker i valgkampen, eller når du står i stemmeboksen.

Hvis ikke du stemmer i København men i en anden af landets kommuner, kan du stille din favorit-kandidat samme spørgsmål.

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Svar fra kandidater til borgerrepræsentationen i Københavns kommune