BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Undskyld vi vækkede dig

”Undskyld? … Undskyld jeg forstyrrer dig. Er du okay? Jeg kommer fra Projekt Udenfor. Må jeg stille dig nogle spørgsmål?”.

Det er fredag i uge 6. Klokken er 03.14. Manden i soveposen foran os kommer langsomt til sig selv. På hug under gadelygtens gullige skær, spørger vi, om han har overskud til at deltage i en undersøgelse af hjemløshed i Danmark.

Som udgangspunkt vækker vi aldrig mennesker, der sover på gaden, men hvert andet år, i uge 6, gør vi en undtagelse.
gå_nat

I Projekt Udenfor er vi jævnligt på gaden om natten. Vi observerer byen, danner os et overblik over de overlevelsesstrategier, gadesoverne benytter sig af og stiller os til rådighed, hvis nogen har behov for hjælp. Vi vækker som udgangspunkt ikke mennesker der sover, medmindre vi er bekymrede for, om de er okay. Ligger de velisoleret og i læ, håber vi blot, at de får en god nat, og så vender vi tilbage, når de er vågnet.

At sove i parker, siddende på en trappesten, liggende på bænke midt i byen og på afsides steder, i mørke tunneller, parkeringskældre og opgange er utrygt. Risikoen for at blive smidt væk, overfaldet eller bestjålet er stor. Blandt andet derfor får gadesoverne sjældent sammenhængende og dyb søvn. Det har alvorlige konsekvenser for det fysiske og mentale helbred. Sagt på en anden måde har gadesoverne, som alle andre, behov for, at der bliver værnet om deres ret til privatliv og tryghed. Derfor forstyrrer vi dem ikke. Men i fredags gjorde vi en undtagelse.

Hvert andet år i uge seks udfører VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd en kortlægning af hjemløshed i Danmark. Kommuner, herberger og sociale tilbud fra hele landet udfylder skemaer med og om de hjemløse borgere, de kender til. Kortlægningerne viser målgruppens udvikling over tid, den demografiske og sociale profil blandt borgere i hjemløshed, og tegner et vigtigt billede af omfanget og karakteren af hjemløshed i Danmark.

Ikke alle borgere er dog i kontakt med kommunen, kommer på herbergerne eller bruger de sociale tilbud. Nogle mennesker lever udenfor og har et ikkeeksisterende eller konfliktfyldt forhold til hjælpesystemet. Med kaffe i rygsækken bevægede vi os derfor ud i natten på de københavnske gader, hvor vi forsigtigt vækkede de borgere, vi kunne finde. Vi gik, som altid, ud som gæster i gadesovernes omgivelser, og respekterede, hvis de borgere vi opsøgte ikke ønskede at tale med os, eller på anden måde afviste os.

Gadesoverne er en ofte overset gruppe af borgere i vores samfund. Vi valgte at forstyrre dem i deres søvn, for at sikre, at deres problematikker og særlige livsvilkår bliver repræsenteret i den mest omfattende undersøgelse af hjemløshed i landet.

Velmenende agenda eller ej, så trådte vi ind i andre menneskers privatsfære, uden de havde bedt os om det. Derfor vil vi sige: tak derude, fordi I trods omstændighederne tog så godt imod os.

Vil du vide mere?

Projekt Udenfors Årsberetning 2021 er lige på trapperne. I år handler beretningen om den utryghed, hjemløse gadesovere dagligt oplever. Hold øje med vores hjemmeside, eller få linket tilsendt med vores nyhedsbrev, ved at skrive dig op her.

  

Om den nationale kortlægning af hjemløshed

Hvert andet år kortlægger VIVE i uge 6 hjemløsheden i Danmark. De sociale tilbud i landet bliver i den forbindelse bedt om at udfylde et spørgeskema for hver hjemløs borger, de har kontakt med i løbet af ugen.

Kortlægningen viser ikke kun antallet af mennesker i hjemløshed, den viser også karakteren af hjemløsheden, udviklingen i hjemløshedssituationer, hvordan hjemløsheden giver sig til udtryk forskellige steder i landet, og hvilke sociale og helbredsmæssige problematikker, mennesker i hjemløshed kæmper med.

Med kortlægningen bliver det muligt at holde øje med, om de sociale indsatser i Danmark virker, og om der er grupper i vores samfund, der i særlig grad udstødes til hjemløshed.

Du kan læse mere om kortlægningen på VIVEs hjemmeside her. Den nyeste kortlægning forventes at blive udgivet sidst på sommeren i 2022.

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.