BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

FV22: Hvor er visionerne på hjemløseområdet?

Om en uge går danskerne til stemmeurnerne for på ny at sammensætte vores folkestyre. Krydset skal sættes i en tid, hvor mange mennesker nok bekymrer sig mere end normalt. Udfordringerne synes at stå i kø: krig i Europa, klimaforandringer og nødvendig omstilling, energiforsyningskrise, en udfordret økonomi, et sundhedssystem i knæ og en ungdom med alt for ondt i sindet. Det er tematikker, der med rette fylder i den politiske debat.

I Projekt Udenfor savner vi dog opmærksomhed på den befolkningsgruppe, der har mindst at stå kriserne imod med. Med få undtagelser har vi vanskeligt ved at se hvilke partier eller kandidater, som rent faktisk vil forpligte sig på at arbejde for at løfte gruppen af borgere i hjemløshed til et bedre og mere værdigt ståsted i livet. Det må være en fejl.

Mennesker i hjemløshed bærer ofte på en tung bagage fra en svær opvækst, er tynget af sorg over brudte relationer, lever en isoleret og ensom tilværelse, kæmper med psykisk sygdom og adskillige fysiske lidelser, dulmer traumer og klarer livet med stoffer. Hjemløshed er komplekst, men at over 50 procent af hjemløse borgere har været i en hjemløshedssituation i mere end et år (VIVE 2022), vidner om et system og et samfund, hvor vi kan gøre det meget bedre. Hjemløshed bør derfor være et ufravigeligt punkt på den politiske dagsorden og således et tema i dette valg.

Vi tilbyder et par tematiske stikord til interesserede kandidater, som de frit kan bruge i kamptaler og debatterne frem mod valgdagen i næste uge. Vi forventer blot, at de vil arbejde på at omsætte ordene til handling efter valget.

Temaerne er inspireret af eller kommer direkte fra målgruppen selv. I august deltog vi sammen med en lang række andre aktører og brugere af sociale tilbud på Brugernes Bazar i Odense. Her bad vi deltagere på bazaren dele deres drømme for hjemløseområdet med os. Nedenfor følger tre af deltagernes drømme, der i Projekt Udenfors optik taler ind i nogle af de væsentligste tematikker på hjemløseområdet: hjemløsereformen, psykiatri og kriminalisering.

 

Møbleret opstartslejlighed

Et vigtigt led i indsatsen mod hjemløshed er at tilbyde borgerne et godt hjem, hvor de kan og har lyst til at være. Det indbefatter selvsagt møbler. I Projekt Udenfor oplever vi desværre alt for ofte, at mennesker visiteres til en bolig, uden der er tænkt på at anskaffe hverken seng eller køleskab. Det er for mange en stor omvæltning at komme i bolig efter et liv på gaden og flere har ikke det mentale (eller økonomiske) overskud til at sørge for møbler. Det er den udfordring, drømmen om møblerede opstartslejligheder taler ind i. Hjemløseindsatsen er ikke færdig, når et menneske overrækkes nøglerne til egen bolig. Herfra er der ofte behov for en bostøtteindsats, som hjælper med alt fra møbler, til sociale netværk, sundhedsbehandling og økonomi.

I forhold til at hjælpe tidligere hjemløse borgere med livet i egen bolig er det politiske arbejde faktisk allerede godt i gang. I efteråret 2021 lancerede den nuværende regering en ambitiøs, national hjemløsereform, der med Housing First-tilgangen vil afskaffe langvarig hjemløshed. Mennesker i hjemløshed skal hjælpes hurtigt videre i egen bolig og de skal tilbydes en god, fleksibel og individuelt tilrettelagt støtte. Det er afgørende at arbejdet med reformen og det momentum, den har bragt, for at nedbringe hjemløsheden ikke går tabt efter et valg.

 

”Kvalitet i psykiatrien”

Drømmen om en bedre psykiatri for mennesker i hjemløshed er ikke overraskende. Svær psykisk sygdom er en af de centrale problematikker, der ofte tvinger mennesker ud af hjemmet, og vi ved at deres helbredssituation forværres markant i takt med den tid de tilbringer på gaden. Hele 69 procent blandt mennesker i gadehjemløshed kæmper med psykisk sygdom (VIVE 2022), men gadesoverne står ofte helt udenfor eller har en meget sporadisk kontakt til psykiatrien.

Adgangen til psykiatrisk udredning og tilstrækkelig behandling er generelt vanskelig for den samlede gruppe af hjemløse borgere. Og vores siloopdelte velfærdssystem skaber problemer for dem, der både kæmper med rusmidler og psykisk sygdom. De oplever ofte at blive sendt rundt i systemet, hvor de afvises eller udskrives før tid i psykiatrien grundet rusmiddelproblematikken og nægtes behandling på rusmiddelcentrene på grund af psykisk sygdom.

Der er derfor akut behov for et markant løft af psykiatrien med målrettede indsatser til hjemløse borgere – herunder at styrke og udbygge de indsatser, som henvender sig til gadesovere med psykisk sygdom. Aftalen fra september om den nye 10 årsplan for psykiatrien mangler desværre netop det.

 

”Fred & ro”

Drømmen om fred og ro fik os først til at trække på smilebåndet, men vi ved også at et liv på gaden eller et herberg kan være alt andet end fredfyldt. Det er stressende konstant at skulle sikre basale behov såsom mad og søvn, det er utrygt at være i risiko for verbale og fysiske overfald, og det er udmattende at opholde sig i det offentlige rum 24-7 eller leve tæt op af andre mennesker, der kæmper med forskellige problematikker. Den livssituation gør det også vanskeligt at flytte sig til et bedre sted og komme ud af hjemløshed.

Et ønske om fred og ro understreger også behovet for afkriminalisering af hjemløshed.

I 2017 indførte den daværende VLAK-regering et forbud mod såkaldte ”utryghedsskabende lejre”. Hermed fik politiet mulighed for at udstede en bøde og et zoneforbud til mennesker i gadehjemløshed, der overnattede på måder, som blev vurderet som utryghedsskabende. Samme år vedtog man en lov, der skærpede straffen for ”utryghedsskabende tiggeri”. Begge lovgivninger er blevet stadfæstet af den siddende regering.

Målet har været at skræmme udenlandske hjemløse borgere fra at rejse til og opholde sig i Danmark. Men reglerne rammer alle, og er et overgreb på en gruppe i forvejen udsatte borgere. Desuden er de uhensigtsmæssige, hvis vi vil nedbringe hjemløshed. Hvis hjemløse borgere skal være bedre stillet i forhold til at komme i egen bolig og leve et godt liv, er det unyttigt med en forudgående politiindsats, der har stresset dem på gaden og forværret deres fysiske tilstand og mentale helbred.

 

Hjemløshed på dagordenen

Således har vi videregivet stikord til tre udfordringer på hjemløseområdet, som vi i Projekt Udenfor anser som helt centrale i vor tids samfund: vi skal fastholde arbejdet med hjemløsereformen, mennesker i hjemløshed skal sikres lettere adgang og bedre behandling i psykiatrien og kriminaliseringen af hjemløshed bør rulles tilbage.

Vi håber at kandidater på tværs af det politiske spektrum vil debattere eller i det mindste forholde sig til hjemløshed, og hvad vi bør gøre ved det.

Gør de ikke det, kan du som vælger spørge ind til emnet.

Godt valg, Danmark!