BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Nyt 3-årigt projekt skal forbedre hjælpen til hjemløse LGBT+ personer

LGBT+ personer, der lever i hjemløshed, mangler steder at gå hen, hvor de oplever at blive set og anerkendt, føler sig trygge, og hvor de kan få den rette hjælp. En vigtig del af den problematik er, at der mangler viden blandt fagprofessionelle i hjemløse- og andre sociale tilbud, som gør dem og deres tilbud i stand til at møde LGBT+ personers behov.

Det blev konklusionen på Projekt Udenfors etårige pilotprojekt ’LGBT+ Hjemløshed’. I maj 2023 igangsætter vi ’LGBT+ Hjemløshed 2’, som vil imødekomme problematikken ved at skabe et ’safe space’ for målgruppen i København i kombination med udvikling af undervisningsmateriale til fagpersoner på hjemløsetilbud i hele landet.

”Når du er hjemløs, er det hårdt, lige meget om du er queer eller ej. Men når du så også er queer, er der mange ting, du skal tænke på, som du bliver vidne til. Ting du ser og oplever, fordi du er queer.”
Citat fra rapporten ”Fremmedgjort”

Baggrund

LGBT+ personer i Danmark har ringere vilkår og trivsel i samfundet, de risikerer at blive udsat for diskrimination og hadforbrydelser, og kan opleve begrænsninger i forhold til at leve som dem, de er*. Samtidig viser internationale studier, at LGBT+ personer er overrepræsenterede blandt mennesker, der oplever hjemløshed**, hvor risikoen for chikane, vold og social udstødelse til et liv uden for samfundets fællesskaber eskaleres***.

Alligevel findes der i en dansk kontekst begrænset viden om og kompetente tilbud til målgruppen.

Fra 2021 til 2022 udførte Projekt Udenfor derfor et etårigt pilotprojekt, hvor en socialfaglig gadeplansmedarbejder opsøgte og arbejdede med personer, der bryder med normer for køn og seksualitet, og som befinder sig i en hjemløshedssituation. Samtidig indsamlede en vidensmedarbejder kvalitativ viden på området i en dansk kontekst. Projektet skulle kortlægge problematikker og skabe mere viden og opmærksomhed på området.

Konklusionerne på projektets erfaringer var bl.a., at LGBT+ personer i hjemløshed mangler konkrete steder at gå hen, hvor de føler sig trygge og kan få hjælp, der er informeret af deres særlige udfordringer, og at fagprofessionelle i eksisterende hjemløsetilbud mangler (og efterspørger) viden, der gør dem – og deres tilbud – i stand til at imødekomme LGBT+ personers behov. Det er beskrevet i rapporten ”Fremmedgjort – En kvalitativ undersøgelse af LGBT+ personers erfaringer med hjemløshed”, som blev kulminationen på vidensdelen af projektet.

Manglen på viden og forståelse for deres særlige situation har bl.a. betydet, at nogle af de hjemløse LGBT+ personer, som vi har mødt i projektet, har oplevet yderligere udstødelse, når de søgte hjælp, og at de i værste fald slet ikke har fået den. For nogle af dem betød oplevelser med afvisning og svigt i systemet, at der gik år, før de igen forsøgte at række ud efter hjælp.

08AFEA65-55DA-4DD5-BB77-84269F0D217F_1_105_c 2
02FED377-2107-4C9B-8E24-D9B2CBBDECB2 2

Projekt LGBT+ Hjemløshed 2

Med en bevilling fra VELUX FONDEN igangsætter vi nu ’Projekt LGBT+ Hjemløshed 2’, der tager fat der, hvor det etårige pilotprojekt slap.

I løbet af tre år skal projektet etablere og drive et ’safe space’ for målgruppen i København og udvikle undervisningsmateriale til eksisterende hjemløsetilbud i hele landet. Det skal bidrage til at sikre, at LGBT+ personer (også på sigt) får hjælp til deres hjemløshedssituation, og ikke oplever yderligere udstødelse i deres møde med hjemløsetilbuddene.

Projektet starter d. 1. maj 2023, og skal dels styrke den opsøgende og relationsskabende gadeplansindsats i Projekt Udenfor, så vi bliver bedre til at finde, skabe kontakt til og hjælpe målgruppen, dels skabe et trygt, moderne og inkluderende ’safe space’, der skal være en tryggere basis for at modtage hjælp; og dels udvikle læringsmateriale og workshops, der tilbyder myndigheder, institutioner og sociale tilbud i hele landet opkvalificering, så de lærer om og bliver bedre rustet til at møde, støtte og hjælpe målgruppen.

Samlet skal projektet opkvalificere hjælpen til LGBT+ personer i hjemløshed i Danmark, så de undgår at blive udstødt yderligere, og oplever at hjælpen både er tilgængelig og relevant.

Lige nu søger Projekt Udenfor en gadeplansmedarbejder, der skal være med til at drive og udvikle projektet. Læs stillingsopslaget her.

 

‘Projekt LGBT+ Hjemløshed 2’ er støttet af VELUX FONDEN

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

* Se bl.a. a) Institut for menneskerettigheder: menneskeret.dk > status > lgbt, b) levogladleve.com, c) VIVE (2022): Kortlægning af homo- og biseksuelles samt transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse.

** Se bl.a. a) ‘Magazine of FEANTSA’ 2018, b) The Albert Kennedy Trust (2015):LGBT Youth Homelessness, c) Fundamental Rights Agency (2020): A long way to go for LGBTI equality.

*** Se bl.a. a) SUSY UDSAT 2017 – Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark’; b) Nilson et.al. (2020): Homelessness and police-recorded crime victimisation.