BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Københavns Kommune Tilslutter sig Homeless Bill of Rights

I dag, den 10. oktober 2023, tilslutter Københavns Kommune sig officielt den europæiske Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed. Erklæringen sender et klart signal om, at hjemløse borgere har ret til at få opfyldt grundlæggende behov, og kan bruges som løftestang i arbejdet for at sikre bedre vilkår for personer i hjemløshed.

 

Europæiske storbyer bør forpligte sig til at sikre, at hjemløse borgere har ret til de samme basale menneskerettigheder som enhver anden af byens borgere.

Sådan lyder budskabet fra de europæiske paraplyorganisationer Feantsa og Housing Rights Watch, der har formuleret Homeless Bill of Rights, på dansk Rettighedserklæringen for Personer i Hjemløshed.

København følger efter byer som Madrid, Barcelona og Gdansk, når erklæringen i dag underskrives på Rådhuset.

Rettighedserklæringen for Personer i Hjemløshed er en samling af 11 grundlæggende rettigheder hentet fra europæisk og international menneskerettighedslovgivning, skræddersyet til hjemløse borgeres specifikke situation.

“Personer i hjemløshed har ret til lovligt at gøre ting, som er nødvendige for at overleve. Overlevelsesstrategier som fx at tigge eller skralde mad skal ikke kriminaliseres, forbydes eller vilkårligt begrænses til specifikke områder.”
XI, Rettighedserklæringen for Personer i Hjemløshed
Rettighedserklæringen
Homeless Bill of Rigths

Erklæringen understreger blandt andet, at tiltag, der straffer, forbyder eller forhindrer mennesker i hjemløshed i at bruge og opholde sig i det offentlige rum, står i kontrast til basale menneskerettigheder, og den sender et klart signal til den brede offentlighed, lokale politiske beslutningstagere og andre lokale aktører om, at der er og bør være andre måder at håndtere og forholde sig til hjemløshed på.

Selvom erklæringen ikke løser alle de komplekse problemer, der relaterer sig til hjemløshed, kan enkeltpersoner og organisationer bruge de underskrevne rettigheder som løftestang til at advokere for eller kræve deres ret til fx bolig, nødovernatning, ligebehandling, adgang til rent drikkevand, toilet og mere inkluderende byrum. Projekt Udenfor ser den som et væsentligt redskab til at sikre bedre vilkår for personer i gadehjemløshed og vil fremadrettet holde kommunen op på deres forpligtigelser.

Det er forskningsprojektet ‘Ekskluderende design – social eksklusion i byens rum‘ fra Aalborg Universitet, der har arbejdet for at sikre den Københavnske tilslutning.

→ Download Rettighedserklæringen for Personer i Hjemløshed

→ Download hæfte med Rettighedserklæringen for Personer i Hjemløshed

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.