BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Ny rapport: “Hotelværelset gav mig en ro og et ståsted at starte fra”

Sårbare hjemløse gadesovere har på overraskende kort tid fået det fysisk bedre og givet udtryk for større livsglæde. Sådan lyder én af konklusionerne i den nye rapport “Hotelophold – en vej væk fra gaden”. Rapporten beskriver de erfaringer vi i Projekt Udenfor har gjort os med brugen af hotelophold i gadeplansarbejdet. 

 

Coronakrisen ansporede i starten af 2020 Projekt Udenfor til at optrappe brugen af hotelophold i organisationens sociale arbejde med gadesovere i København. Det er en metode, som gadeplansmedarbejderne har benyttet før. Men den tilspidsede situation for hjemløse borgere, da samfundet lukkede ned, og det forhold, at mange hoteller stod tomme, gav mulighed for at hjælpe flere gadesovere væk fra gaden og at dokumentere metoden systematisk.

Også særligt sårbare gadesovere, der ofte har lang vej ud af hjemløshed, kan hjælpes i eget hjem.
Fra erfaringsopsamlingen ‘Hotelophold – en vej væk fra gaden’
Skærmbillede 2021-05-27 kl. 11.38.18

For at skærme gadesoverne og skabe en form for stabilitet i deres tilværelse, tilbyder vi dem at gå direkte fra gaden og ind på et hotelværelse. Herfra, med hotellet som tryg base, fortsætter det vigtige relationsarbejde, der skal bidrage til at forbedre situationen for den enkelte. Hotelindsatsen er ikke en opbevaringsløsning men en mulighed for at arbejde med gadesoverne, og den vil kun lykkes i kombinationen af de to: indkvartering og en social indsats.

Erfaringerne fra vores hotelindsats vidner om, at selv for de særligt sårbare hjemløse borgere, der lever på gaden med svær psykisk sygdom og komplekse sociale problemer – en gruppe som ofte har lang vej ud af hjemløshed – er løsningen egen bolig med massiv og fleksibel, social støtte. Erfaringerne peger også på, at det er vigtigt, at de mennesker og det system, der skal hjælpe borgerne, forstår og er gearet til, at vejen ud af hjemløshed for nogen er snørklet og kan kræve flere forsøge.

De borgere Projekt Udenfor har hjulpet på hotel har for første gang i lang tid kunnet sove i en seng, gå på eget toilet og tage et bad, når de ville, og de foreløbige resultater er ikke til at tage fejl af. Vi ser mennesker, der har levet en kummerlig tilværelse på gaden, få modet og overskuddet til at ændre på deres situation.
Fra erfaringsopsamlingen ‘Hotelophold – en vej væk fra gaden’
PU-tegning-nøgle-2-660x498
PU-tegning-nøgle-1-660x498

Projekt Udenfors hotelindsats beror til dels på principper, der også kendetegner den evidensbaserede tilgang til hjemløshed Housing First, som anvendes – om end i begrænset eller utilstrækkeligt omfang – på hjemløseområdet i Danmark. Housing First er karakteriseret ved, at en indsats indledes med en stabilisering af boligsituationen i form af en permanent boligløsning samtidig med, at der ydes social støtte i det omfang, det er nødvendigt. En stabil boligsituation anses som forudsætning for at kunne arbejde med andre af borgerens problematikker afhængig af, hvad vedkommende ønsker og har behov for. Housing First er udgangspunkt for de nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed, som Socialstyrelsen udgav i 2020, og det er en bredere implementering af Housing First-tilgangen, der ifølge Social- og ældreminister Astrid Krag skal være med til at bekæmpe hjemløsheden i Danmark.

I rapporten, som du kan downloade nedenfor, kan du læse om hotelindsatsen som et skadesreducerende og strategisk led i arbejdet med særligt sårbare gadesovere i København og om Projekt Udenfors anbefalinger til en kommende hjemløsestrategi.

”Den positive oplevelse på hotellet gør, at de tør stole på, at nogen vil dem det godt.”
Citat af gadeplansmedarbejder, fra erfaringsopsamlingen ‘Hotophold – en vej væk fra gaden’

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Hotelophold – en vej væk fra gaden

Erfaringsopsamling af Projekt Udenfor
September 2021