BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Hjemløs migrant fra Slovakiet foran Danske Bank på Strøget.

TEMA: EU-borgere i hjemløshed

Følg med på vores LinkedIn, Instagram eller Facebook

Den 9. juni skal vi danskere til stemmeurnerne for at finde de politikere, der skal repræsentere os i Europa-Parlamentet. Mens politikerne fører valgkamp op til EU-valget, er der hundredvis af EU-borgere, der lever på gaden i Danmark – uden for systemet og den dagsorden, der præger valgkampagnerne. Vi har derfor valgt – på vores platforme – at sætte fokus på de oversete mennesker og tematikker op til EU-valget, i et forsøg på at få politikere og borgere til at tage stilling til, hvordan vi bedre kan hjælpe EU borgere i hjemløshed.

Myter om migranter
I vores arbejde støder vi på myter og fordomme om hjemløse migranter. Det kan være udsagn som “De nasser på vores velfærdssamfund”, “Jeg bliver utryg, for de stjæler og snyder dig”, ”De er ikke rigtigt hjemløse” og “De kan jo bare tage hjem”. Men virkeligheden er ofte en anden og mere nuanceret. I ugerne op til valget vil vi på vores SoMe-platforme derfor præsentere og afprøve myter og fordomme om hjemløse migranter og fremhæve nogle af de udfordringer, der knytter sig til migranters tilværelse på gaden i Danmark. Du kan følge med på vores LinkedIn, Instagram eller Facebook.

Politikere på gaden
Hver dag møder vi hjemløse EU-borgere, når vi f.eks. i vores madtilbud Den Mobile Café uddeler gratis måltider til nogle af de mest udstødte personer i København. Derfor inviterer vi politikerne, der er på valg, til at køre med og møde gæsterne i Den Mobile Café. I den forbindelse beder vi dem forholde sig til, hvordan vi på europæisk plan kan arbejde for at forbedre vilkårene for de udsatte EU-borgere, der bevæger sig over grænser og havner i hjemløshed. Vi præsenterer deres svar på vores SoMe-platforme.

LYT, SPIS, SPØRG
Vi inviterer også til et oplæg – åbent for alle – om EU-borgere i hjemløshed. Som en del af vores helt nye koncept “LYT, SPIS, SPØRG”, hvor man kan få oplysning og viden samtidig med, at vi serverer et måltid mad sammensat af vores professionelle huskok, Kasper.
Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig her

Hvad mener vi?
Ud fra Projekt Udenfors erfaringer med hjemløse EU-borgere mener vi, at der er behov for en europæisk social strategi, der forpligter EU-medlemslande til at tage et fælles ansvar for EU-borgere i hjemløshed på nationalt niveau. 

Arbejdet er til dels allerede i gang. I 2021 blev en europæisk platform til bekæmpelse af hjemløshed lanceret, hvor 27 medlemslande skrev under på en erklæring vedrørende platformen (Lisbon Declaration on the European Platform on Combatting Homelessness). Her lovede alle parter at arbejde sammen under platformen og levere handlinger inden for deres respektive kompetencer. Vi mener, at flere EU-politikere skal tage stilling til platformen og forholde sig til den.

De seneste tal fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) anslår, at 322 migranter, uden fast eller registreret ophold, lever i hjemløshed i Danmark – langt størstedelen af dem (85 procent) befinder sig i hovedstaden.
VIVE 2022