BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

I frit fald – Hjemløse EU-borgere på gaden i Danmark

Udgivet i Social Kritik #165 om ‘udsatte liv’

Søvnmangel. Leverskade og hjerteproblemer. Depression, PTSD og svær skizofreni. Det er blot et udsnit af de alvorlige problematikker, vi ser blandt mennesker, der lever og overnatter på gaden i Danmark. Vi betegner dem gadesovere, og i Projekt Udenfor har vi fokus på dem, som vi vurderer, har allermest brug for vores hjælp. Det er mennesker, der ikke får hjælp fra systemet, men overlades til sig selv og deres elendighed på gaden.

Den sociale udstødelse er et fænomen, der forandrer sig i takt med et samfund i bevægelse (Brandt 2016), og i løbet af de sidste 15 år har borgere fra andre EU-lande udgjort en stigende andel af vores målgruppe. I den forbindelse har vi erfaret på tæt hold, hvordan mange af dem gror fast og går til på gaden i Danmark. Den barske situation for de hjemløse EU-borgere handler ikke om huller i det danske sociale sikkerhedsnet. Deres tilværelse bærer præg af, at sikkerhedsnettet slet ikke bredes ud under dem…

“Temaet udsathed åbnes igennem en polyfoni af fagpersoner, som i deres respektive vertikaler retter fokus på fejl og mangler i det sikkerhedsnet, vi har spændt ud under de grupper i samfundet, som socialt er i frit fald”
– Merete Monrad. Fra forordet til temanummeret ‘Udsatte liv’, udgivet af Social Kritik – tidsskrift for social analyse og debat
SK-165-cover-80-772x1024
Skærmbillede 2022-04-29 kl. 11.29.56
Ovenstående er indledningen på Projekt Udenfors artikel ‘I frit fald – Hjemløse EU-borgere på gaden i Danmark’, som er udgivet i Social Kritiks seneste temanummer om “Udsatte liv”. Udgivelsen kredser om forskellige betingelser for liv på kanten; sårbare gruppers levevilkår, livet for borgere der mere møder den disciplinerende side af velfærdsstaten end den støttende, og det liv som er afhængig af hjælp og støtte for at udfolde sig.

 

Du kan læse det redaktionelle forord her.

Hele udgivelsen finder du her.

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.