BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Webinar om brugerinddragelse og dialogisk praksis i socialt arbejde

Tilmeldingen er nu lukket. Får vi afbud, åbnes den igen her på siden.

 

Empowerment. Inddragelse. Autonomi. Buzzwords, de fleste socialarbejdere kender til.

Selvom meget socialt arbejde har det som sit grundprincip at skabe en forandring på individets præmisser, kan sociale indsatser alligevel utilsigtet forstærke den mangel på selvbestemmelse, mennesker i udsathed kan opleve.

I det tværeuopæiske Erasmus+ projekt ’HOOD – Homeless’s Open Dialogue’ har vi sammen med fem partnere fra fire forskellige lande tilpasset metoden ’Enabling Coplanning’ i arbejdet med mennesker i hjemløshed.

Metoden er inspireret af Åben dialog og dialogisk praksis, og søger gennem brugerinddragelse at omfordele magt i relationen mellem den, der hjælper og den, der hjælpes.

Kom til webinar d. 30. januar, hvor vi sammen vil blive klogere på, hvordan tilgange og metoder, der bygger på empowerment, kan tilvejebringe forandring i det sociale arbejde – og hvornår de kommer til kort i praksis.

Vi deler ud af vores erfaringer, og inviterer oplægsholdere til at fortælle om metodiske afsæt, logikker og roller i mødet mellem socialarbejder og mennesker i udsatte positioner.

Webinaret finder sted online fra kl. 12:15 – 15:15.
Kom til webinar om brugerinddragelse og dialogisk praksis mandag d. 30. januar kl. 12.15 – 15:15.
WEBINAR

Tilmeldingen er lukket

 

Eller udfyld den her

 

Her kan du læse Projekt Udenfors persondatapolitik

 

Vi glæder os til at se dig!