BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Coronakrisen kan vise vejen til at bekæmpe hjemløshed

Hjælpen til nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund har under coronaepidemien været velkoordineret og massiv. Og den er kommet hurtigt. Aldrig har vi set så få mennesker i hjemløshed på gaden, som vi gør nu. Det er et signal til politikerne om, at en mere ambitiøs plan for nedbringelsen af hjemløshed i Danmark er realistisk.

Kommentar: af Bo Heide-Jochimsen, daglig leder i Projekt Udenfor

Den seneste tid har bragt store omvæltninger til den danske befolkning. Familier, virksomheder og velgørenhedsorganisationer er blevet presset til det yderste i takt med, at store dele af samfundet er blevet lukket ned. Frygten for COVID-19 er reel, og vi har bekymret os for særligt sårbare grupper i vores samfund.

Det gælder ikke mindst på hjemløseområdet. En stor del af hjemløsebefolkningen lider af dårligt helbred og har selvsagt ringe mulighed for at beskytte sig selv og andre gennem isolation.

 

Organisationer, foreninger, kommuner og regioner har vist sig i stand til at arbejde sammen og har handlet hurtigt for at yde rettidig hjælp til gadefolket. Samtidigt har der været politisk vilje til at sikre de økonomiske og fysiske rammer, der skal til for at yde en hjælp, der virker.
Liggeunderlag

Samtidig oplever flere, at tæppet bliver trukket væk under dem, når vante og vigtige tilflugtssteder som biblioteker og kirker må lukke og hjemløsetilbud skrue gevaldigt ned for kapaciteten. Jeg bekymrer mig for de hjemløse, og det er jeg ikke alene om. Derfor ser jeg også muligheder i denne ellers så umulige tid.

Fagfolk, organisationer og foreninger har råbt vagt i gevær, og politikerne har lyttet. Den store bevågenhed på hjemløseområdet har resulteret i, at en række indsatser er blevet iværksat for at afværge smittekæder og hjælpe mennesker i hjemløshed igennem krisen. Det afspejler sig i gadebilledet.

 

Få gadesovere præger gadebilledet under epidemien

Når vi i Projekt Udenfor til daglig laver opsøgende gadeplansarbejde eller kører ud med et måltid mad på gaden i ’Den Mobile Café’, møder vi rigtig mange, der lever et udsat, isoleret og kaotisk liv udenfor. Det er mennesker, der ofte falder igennem det etablerede hjælpesystem i Danmark. Men under corona-epidemien møder vi færre end normalt. Hjælpesystemet virker til at være knyttet tættere sammen under nedlukningen af Danmark end før, og resultatet er et gadebillede præget af få gadesovere **.

Mennesker i hjemløshed har brugt forskellige strategier til at undslippe gaden. Nogle har søgt indenfor på herbergerne eller hos venner og bekendte. Andre har søgt tilflugt i egne boliger, hvor de ellers har svært ved at opholde sig, og mange af de udenlandske hjemløse har forladt landet i takt med nedlukningen. Men de få gadesovere i København er også et udtryk for, at tilbuddene til mennesker i hjemløshed aldrig har været bedre end under coronakrisen.

DMC s:H

Hjælpen har aldrig været bedre

Organisationer, foreninger, kommuner og regioner har vist sig i stand til at arbejde sammen og har handlet hurtigt for at yde rettidig hjælp til gadefolket. Samtidigt har der været politisk vilje til at sikre de økonomiske og fysiske rammer, der skal til for at yde en hjælp, der virker.

Forskellige aktører har under epidemien koordineret fælles indsatser for at sikre hjemløse personer et tag over hovedet på nødherberger, vandrehjem eller hotelværelser. For at mindske smittekæder på gaden har foreninger, kommuner og regioner etableret faciliteter, hvor hjemløse borgere kan blive coronatestet, og oprettet omsorgspladser, hvor mennesker uden andre alternativer kan gå i isolation, hvis de tester positive for COVID-19. Dertil har hjælpeorganisationer tilpasset deres tilbud for fortsat at kunne tilbyde et måltid mad, mens det offentlige og private er gået sammen for at sikre, at hjemløse borgere har adgang til deres økonomi, selvom de fleste banker holder lukket for fysisk fremmøde.

Det velkoordinerede samarbejde for at få hjemløse mennesker indendørs med det samme hører sig ikke kun hjemme i en krisetid. At være ramt af hjemløshed er i sig selv en krise, og vi bør til alle tider behandle det sådan. Så når coronakrisen er på retur, håber jeg, at vi ikke blot taler om, hvordan vi kan sikre hjemløse borgere en god overgang tilbage til mere normale tilstande. Jeg håber, at vi også tager de gode erfaringer og resultater med ud på den anden side og indretter den fremtidige hjælp derefter.

Det er sådan, vi i fællesskab får nedbragt hjemløsheden i Danmark.

 


Artiklen blev skrevet under første nedlukning af Danmark. Med genåbningen observerede vi atter flere gadesovere.

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.