BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Projekt Udenfors årsberetning 2021 er på gaden

Leder, årsberetning 2021
Af Bo Heide-Jochimsen

Hver dag sender jeg mine børn ud ad døren og ud i livet med en grundlæggende opfattelse af, at de kan færdes frit og sikkert i samfundet. Men jeg er nok først helt tryg, når jeg senere på dagen hører dem stille skoene i gangen igen.

Hver dag går jeg også på arbejde og forholder mig til mennesker, der ikke har et hjem at vende tilbage til, når mørket falder på.

 

Gennem vores flerårige virke på gaden i København må vi konstatere, at utryghed desværre er et grundvilkår for mange mennesker i gadehjemløshed.
foto_bo

Projekt Udenfors årsberetning 2021 sætter denne gang fokus på utryghed. Gennem vores flerårige virke på gaden i København må vi konstatere, at det desværre er et grundvilkår for mange mennesker i gadehjemløshed. For det kan være utrygt ikke at vide, hvor man kan overnatte næste nat. Og det kan både være utrygt at lægge sig til at sove et øde sted såvel som et sted, hvor mange mennesker passerer forbi. Det kan være utrygt at opsøge et overnatningstilbud, hvis system og rammer ikke er gearet til at anerkende, hvem du er eller til at hjælpe dig. Samtidig har skiftende regeringer foretaget såkaldte tryghedsskabende initiativer, som sker på nogle af de mest udsatte borgeres bekostning. “Det er utrygt, at andre forbinder mig med noget utrygt” svarede én, da vi i forbindelse med kommunalvalget i november spurgte gadesovere, om de føler sig trygge i København. Den politiske retorik om utryghedsskabende lejre og tiggeri skaber skræmmebilleder og øger dermed utrygheden blandt en gruppe mennesker, som blot forsøger at overleve hjemløshed og fattigdom. Den situation diskuterer vi i interviewartiklen En utryghedsskabende lovgivning.

Jeg håber, at denne årsberetning understreger situationens alvor.

Vi har forsøgt os med et nyt format i år. Gennem temaartikler belyser vi utryghed fra flere vinkler, og hvordan Projekt Udenfor i det forgangne år har sat ind på forskellige planer for at forbedre forholdene for mennesker i gadehjemløshed og for at gøre opmærksom på og bekæmpe social udstødelse.

I 2021 søsatte vi et projekt, som vi har taget tilløb til i noget tid, og som har kickstartet en vigtig proces i vores organisation. Mens forskning fra udlandet peger på, at LGBT+ personer er overrepræsenterede blandt mennesker i hjemløshed, mangler vi viden på området i Danmark. Derfor startede vi i oktober måned et etårigt pilotstudie, der udforsker skæringspunktet mellem LGBT+ og hjemløshed i en dansk kontekst. Projektet har i skrivende stund bevæget sig ind i sit andet kvartal, og du kan læse om det i artiklen LGBT+ Hjemløshed: flere lag af utryghed. Det er et vigtigt projekt. Ikke kun fordi vi lærer målgruppen bedre at kende, men fordi vi også bliver klogere internt i organisationen. Og jeg må erkende, at vi ikke har vidst nok. Den utryghed, som hjemløse LGBT+ personer oplever, forstærkes i mødet med fagpersoner, der ikke kender eller vil anerkende betydningen af dét at tilhøre en kønsmæssig eller seksuel minoritet. 

Åretdergik1
åretdergik2

2021 blev også året, hvor vi fik en ny hjemløsestrategi i Danmark. Her er der grund til optimisme. Den kombinerede hjemløse- og boligaftale ‘Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed’ tager udgangspunkt i viden og har sat et højt ambitionsniveau med planer om grundlæggende forandringer i det danske hjemløsesystem. Den markerer ifølge regeringen og aftalepartierne implementering af Housing First tilgangen i Danmark. Til det formål vil man tilvejebringe flere betalelige boliger, flytte fokus og økonomi væk fra de midlertidige herberger og hjælpe flere mennesker i eget hjem med social støtte. Ja tak. Nu skal vi blot se aftalen blive realiseret, og i den forbindelse vil jeg være opmærksom på, hvorvidt og hvordan også de særligt sårbare gadesovere, som vi arbejder med, bliver hjulpet indenfor. Projekt Udenfors bestyrelse har i forlængelse af hjemløseaftalens offentliggørelse drøftet den manglende opmærksomhed på psykisk sygdom, hvilket har foranlediget et åbent brev til Social- og ældreministeren, Sundhedsministeren samt relevante ordførere. Vi bringer bestyrelsens brev Psykisk syge hjemløse skal prioriteres i psykiatriplanen på årsberetningens sidste artikelsider.

Et andet emne, som – i hvert fald i min optik – glimrer ved sit fravær i hjemløseaftalen, er, hvordan vi som samfund skal forholde os til de EU-migranter, som lever i hjemløshed i Danmark. Det nytter ikke, at vi lukker øjnene for den elendighed, som et stigende antal hjemløse migranter befinder sig i, bl.a. fordi vi – som artiklen Nødherberger bør erstattes af helårstilbud – og en social indsats beskriver – kun vil yde dem akut hjælp. Vi behøver i øvrigt heller ikke lukke øjnene. For med lanceringen af den europæiske platform for bekæmpelse af hjemløshed i juni måned har institutioner, regeringer (herunder den danske) og civilsamfund på tværs af EU forpligtet sig til at samarbejde på området. Jeg er begejstret, for nu har vi et værksted og den nødvendige økonomi til at tage problemet med hjemløshed, herunder mobile hjemløse EU-borgere, seriøst og udvikle fælles løsninger.

Mens 2021 således har set fødslen af to store og ventede aftaler på hjemløseområdet, en dansk og en europæisk, er der et andet vigtigt københavnsk foretagende, lidt mindre i skala men af stor betydning for den enkelte, som er værd at bemærke. Uden at gøre opmærksomme på sig selv og uden at kny, når vejret er dårligt eller coronasmitten høj, tropper Projekt Udenfors frivillige op alle hverdage for at bringe et måltid mad og tilbud om socialt samvær ud til nogle af hovedstadens mest sårbare gadesovere. I fortællingen om vores frivilligindsats Når ingen andre ser, beskriver vi, hvordan de er med til at holde øje med situationen for nogle af de borgere, som ellers er overladt til sig selv i samfundet. I det perspektiv er frivilligindsatsen tryghedsfremmende.

I Projekt Udenfor går vi 2022 i møde med gåpåmod. Jeg synes, at vi står stærkt med de frivilliges engagement og ukuelighed samt en kompetent og støttende bestyrelse. Desuden står jeg i spidsen for et hold af dygtige medarbejdere, der med hver deres faglighed arbejder for, at den fysiske og eksistentielle tryghed, som mange af os tager for givet, også skal gælde mennesker i gadehjemløshed.

 

 

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Projekt Udenfors Årsberetning 2021

“Det er utrygt, at andre forbinder mig med noget utrygt”