BLOGGEN

HER FINDER DU KOMMENTARER, INDLÆG, BEGIVENHEDER OG SENESTE NYT FRA PROJEKT UDENFOR

Sommerhilsen fra Projekt Udenfor: Optimisme på hjemløseområdet

Det er blevet sommer, og solen kysser pande og næsetip på gadesovere og cykelentusiaster. Lyset og varmen løfter humøret i den danske befolkning, og i Projekt Udenfor ser vi lige nu også grund til forsigtig optimisme på hjemløseområdet.

Først og fremmest har regeringen i efteråret lanceret en hjemløsestrategi, der sigter mod at afskaffe den langvarige hjemløshed i Danmark. Strategien varsler grundlæggende ændringer i den danske indsats, som vi tror rent faktisk kan være med til at vende udviklingen. Med afsæt i den veldokumenterede Housing First-tilgang skal mennesker i hjemløshed hjælpes hurtigt videre i egen bolig og med passende støtte fremfor at bo lang tid på herberger og forsorgshjem.

En realisering af hjemløsestrategien forudsætter selvsagt betalbare boliger i landets byer. Og den spritnye samarbejdsaftale på boligområdet mellem Københavns Kommune og regeringen udgør et væsentligt skridt. Ifølge aftalen får København nu mulighed for at lade kravet om andelen af almene boliger på kommunale byggegrunde stige fra 25 til 40 procent. Aftalen indeholder også initiativer, der skal skabe flere almene boliger i eksisterende boligområder, skaffe boliger der specifikt kan tilbydes mennesker i hjemløshed og sikre, at almene boliger ikke havner bagerst i byggekøen; bag de ofte mere profitable private lejeboliger, men at de rent faktisk bliver opført.

På regionalt niveau eksperimenteres og arbejdes der ligeledes med vigtige tiltag til gavn for mennesker i udsatte positioner. I løbet af det seneste halve år har Region Hovedstaden oprettet fire socialoverlægestillinger, der sammen med socialsygeplejerskerne skal arbejde for at sikre patienter i hjemløshed, med psykisk sygdom og/eller rusmiddelafhængighed en god behandling og tryg vej gennem sundhedssystemet. I foråret udrullede Bispebjerg og Frederiksberg Hospital endvidere et nyt patientforløb målrettet socialt udsatte patienter. Forløbet er et pilotprojekt for en kommende ”Flexklinik”, der skal tilbyde målgruppen en fleksibel, helhedsorienteret og tværsektoriel behandlingsforløb. Det er et meget ambitiøst og vigtigt foretagende, som vi i Projekt Udenfor er svært begejstrede for og ser frem til at følge.

Zoomer vi lidt ud, har en ny EU-platform sat hjemløshed på den europæiske dagsorden. Platformen samler EU-medlemslande, europæiske institutioner, sociale partnere, civilsamfund m.fl. om det fælles mål at arbejde for at bekæmpe hjemløshed i Europa frem mod 2030 ved at skabe fælles forståelse, forpligtelser og løsninger. Projekt Udenfor har i mange år været fortalere for et europæisk perspektiv på og indsats mod hjemløshed som et socialt problem. Derfor har vi store forventninger til arbejdet med platformen og glæder os over den danske officielle tilslutning til platformen.

Alt dette betyder selvfølgelig ikke, at vi er i mål.

I løbet af de næste år står de gode initiativer deres prøve: den nationale hjemløsestrategi skal udmøntes i hele landet, der skal opføres betalbare boliger, EU-platformen skal levere resultater, og flexklinikken skal få fodfæste. Og for de mennesker, der lige nu befinder sig i gadehjemløshed er det den daglige overlevelse, som er i fokus. Det gælder ikke mindst de EU-borgere, der lever på gaden i Danmark og som ikke får hjælp fra det danske velfærdssystem. I juli måned sætter vi fokus på netop det – følg med på Instagram og Facebook.

Pas godt på hinanden og hjemløse medborgere.

Rigtig god sommer!

Vil du holde dig opdateret på vores events, nyheder og nyeste udgivelser? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.